Indre forandring – hvad skal det egentlig til for?

De fleste af os har vænnet os til, at psykologer og psykoterapeuter er hjælpere, vi kan have brug for i perioder af vores liv, på samme måde som vores krop kan have brug for behandling til at komme sig efter skader og stress i livet.

For mange kan det være vejen til større indre balance, at få sat ord på historien og de ting der var for svære og derigennem erkende, hvordan man egentlig har det – sådan helt inde.

For andre er det ikke nok. Nogle, fordi de har arbejdet med sig selv hele livet og har erfaret at snak, bogstavelig talt, ikke er nok.

Andre, fordi de ser sig selv som mere end et fysisk menneske og har spirituel tilgang til det at være menneske og det vi, oplever i vores liv.

Hvad er healing?

Det er disse mennesker, jeg møder i det, jeg kalder ‘healings-sessioner’.

Navnet er både korrekt og så alligevel ikke, for det, der sker i disse sessioner, er så meget mere end ‘bare healing’ – og healing er jo også rigtig mange ting, alt afhængig af erfaring og definition.

Mange, jeg taler med, definerer healing som noget med, at man som healer åbner sig for ‘noget energi’ og lader det strømme igennem sig og ind til modtager.

Det stiller flere spørgsmål synes jeg, for hvilken ‘energi’, og hvad sker der med den, når den går igennem en anden person, og hvordan så med modtager?

Indrømmet, det er ikke nemt at gennemskue, især ikke fordi den energi der tales om, ikke kan ses og måles på almindelig vis, men kun kan sanses og mærkes i kroppen eller ved at benytte andre sanser som klarsyn eller klarfølelse og hvad så, hvis man som modtager ikke har det? hvordan ved man så, om det er godt at få denne healing?

For mig er healing, når jeg kan hjælpe et menneske til at nå ind bag symptomet, smerten, traumet, mønstret eller beskyttelses-mekanismen og helt derinde mærke, at der er en balance – at dette mennesket har et udgangspunkt, der er rent, i balance og har styrke og kraft.

Det er, når vi når der ind, at healing opstår – fordi mennesket selv kommer i kontakt med sin dybere indre sandhed og derigennem kan hele sig selv.

Så hvad så med den der energi?

Jo, jeg arbejder også med energi, men for mig er energi en måde at udveksle og have kontakt højere bevidsthed – min egen, klientens, vores kollektive og den bevidsthed der formidles af de ikke fysiske bevidstheder jeg samarbejder med.

Jeg bruger min energetiske sansning til at oversætte energetiske strukturer til følelser, ord, fysiske sansninger og meget andet, på samme måde som vi alle bruger vores syn til at læse og forstå ord og få visdom derfra.

Når du læser, ser du ord og din hjerne oversætter dem til mening – når jeg mærker med alle mine sanser, mærker jeg energi og oversætter den så det giver mening for klienten.

Det er det, jeg aktivt gør i en healings-session.

Jeg bruger mine evner til at oversætte det, klienten ikke selv kan.

Jeg mærker ind, der hvor det er for svært selv at mærke, måske fordi der er smerte eller andre svære følelser.

Jeg går på opdagelse det sted i sindet eller i kroppen,  hvor alt lukker ned og stivner i klienten, når vi nærmer os noget, der ubevidst er ‘farligt’ eller ‘ubehageligt’ for jeg ved, at her er der noget vigtigt – noget der styrer os, uden at vi har indflydelse på hvordan.

Når vi lukker af eller projicerer ud, så er det netop det bliver ‘interessant’ ! Vi gør det nemlig ofte for at beskytte os – og når vi sammen kan åbne den erindring, den tilstand, der har så meget brug for beskyttelse, så kan transformation finde sted, så opstår healing – så slipper historien sit tag og vi kan omfavne os selv og  det vi oplevede der var for voldsomt og som vi ikke kunne rumme dengang.

Her bliver jeg den hjælper, der tager dig i hånden og ind i de indre rum, der er for ubevidste, for ubehagelige og for skræmmende til selv at gå ind i. For hvis du havde kunnet det, så havde du allerede selv løst problemet!

Det felt jeg arbejder i – den portal energi jeg også formidler fra i meditationer og sessioner – hjælper mig til at kunne række ud efter det reneste og dybeste sted i dig, så du  kan opdage og få kontakt med dette, dit rene og dybe og dybe sted, hvorfra du kan trække den healing du har brug for ind i dig selv.

Så jeg hverken sender energi til dig eller roder med og retter din energi. Jeg formidler derimod et rum, hvor feltet af energi fra Plejaderne, Kryon, Metatron og andre som jeg formidler kan forbinde sig direkte med dig, og det du har brug for – og på en måde så du selv resonerer og udveksler med præcist det, DU har brug for.

Hvorfor gå efter det, der alligevel er gemt godt væk?

Hvorfor i alverden gøre det? spørger du måske ? gå ind i disse rum med måske sorg og smerte?

Jo, for selvom du ikke bevidst ved, de er der, så ved dit ubevidste det – for dit ubevidste styres af disse oplevelser og mønstre du har lært – og oplevelserne lægger sig som en dyb læring i dig, som hjælper dig med at leve og begå dig – lærer dig at overleve!

Når klienter kommer til mig, så er de fordi de er rigtig trætte af at blive styret af dette ubevidste – trætte af at møde det samme reaktionsmønster igen og igen, trætte af at kroppen reagerer med stress i en uendelighed, trætte af at livet bare er for hårdt og måske endog ikke er, som de selv synes, de faktisk er?

Andre kommer, fordi de har et dybt kendskab til sig selv, deres personlighed og mønstre, historien og alt det der, men stadig synes der mangler noget – livet folder sig ikke ud.

De kan mærke at de er mere end deres menneske, at der er en længsel efter mere..

Sammen tager vi så ud på tur i deres indre univers, for at lede og åbne for flere dimensioner af det at være menneske – åbne for spiritualiteten, for sjælen for den uendelighed som også kan være en del af det at være et helt almindeligt menneske.

Ønsker du også at være et helt almindelig menneske med ‘benefits’? Så er en healings-session eller et personligt uddannelsesforløb måske noget for dig!

Tak for du læste med.