Information fra Kryon

Information fra Kryon om din mulige rolle i de universelle indstrømninger, der fortsat strømmer ind til vores kollektive bevidsthed.

Fredag den 2 oktober afholdt jeg en meditativ samling her i portalen, og undervejs kom bevidsthedsfeltet Kryon ind med en kanaliseret besked.

En besked til dig, der har tiltrådt et større og måske ubevidst arbejde, der støtter integrationen af de nye bevidsthedslag, der til stadighed strømmer ind til vores kollektive bevidsthed.

Det er blandt andet disse indstrømninger, der åbner og udvikler, ekspandere og aktiverer vores kollektive bevidsthed og dermed er inspirationen til vores individuelle udviklingsarbejde.

Kryon taler om skiftene i vores kollektive bevidsthed. Her menes de ændringer, der sker i vores kollektive bevidsthed og menneskehedens energetiske opsætning, som kommer udefra- fra andre dimensioner og bevidsthedsfelter som f.eks. den Angeliske dimension, de Galaktiske bevidstheder og andre kosmiske dimensioner.

Vi er mange mennesker rundt om på jorden, der udveksler med og er med til at formidle disse indstrømninger ind til menneskeheden generelt.

Kryon siger følgende:

I for menneskeheden store skift, er der altid turbulens i ‘lokalområderne’. (læs: i vores menneskevæsen!)

Skiftede kommer i dimensionslag der, til at starte med, ikke er tilgængelige for alle, og de baner sig vejen ind gennem en resonans.

Som en gren kan lande i en sø og langsomt glide ned gennem vandet og lægge sig på bunden, således lander nye åbninger i jeres kollektive energetiske bevidsthedsfelt, og der er nogle af jer, som mærker disse åbninger også længe før, de rent faktisk kommer ind til jer.

Den anden yderlighed er det menneske, som aldrig rigtigt i et fysisk liv oplever, at der sker nogen forandring i bevidstheden. og i det span ligger I individuelt forskelligt.

Hvis du forestiller dig, at du er en af dem der nærmest mærker, når processen starter i et, for menneskeheden, helt utilgængelige dimensionslag.
Alene det, at retningen/kursen bliver sat, skaber en resonans i dit energisystem, og signalet længe undervejs, og dog er du påvirket,  dog har du en udveksling med denne proces.

Når den energetiske opsætning og åbning, om det er en åbning til en ny dimension eller en speciel lysfrekvens, så endelig kommer ind og begynder at udveksle med jeres kollektive bevidsthed, så har du været på arbejde vældigt længe.

Måske bliver processen nemmere, når du kan mærke, at processen på en måde er indenfor rækkevidde af dit energisystem og din sansning – og måske er du allerede klar til næste runde af resonans, som er på vej til at komme ind?

Det er niveauer af individuelt arbejde, som  ofte bliver overset eller som bliver italesat som noget man gør bevidst, eller noget man tilmelder sig – ‘signer up’ til. Og til det kan vi sige, at det ikke er tilfældet.
Det er en forklaring, der kommer fra egoet. En forklaring som undervisere og lærere har italesat, for at kunne håndtere processen.

I, som har denne udveksling, har det fra helt andre niveauer af jer selv.

I har det uden formidlere, uden tilstedeværelsen af en lærer eller en underviser.

I har det i jeres bevidsthed.

I har det i jeres sjæls-indstrømning.

I har det i jeres energetiske frekvens, og for nogle forstyrrer det!

For nogle skaber det en hel uendelig strøm af korrektion, integration, pres og en fornemmelse af at blive hevet og slæbt i.

For andre forekommer det umærkeligt – måske især om natten.

Flere af jer, som har mærket denne proces vi taler om, har mærket den om natten.

De senere år er processen gået fra at være en natlig foreteelse, et natligt arbejde, til også at influere på (påvirke) jeres dagligdag, jeres personlige energisystem, jeres individuelle åbninger i jeres bevidsthed.

Grunden til at vi italesætter dette for en større kreds er, fordi det begynder at have en indflydelse på jeres evne til at tiltræde jeres kollektive bevidsthed.

Det begynder at påvirke evnen til at tiltræde det arbejde, den udveksling, for jo mere I åbner for det, jo mere kan I enten  komme i en tilstand, hvor det sker uden anstrengelse, men I kan også komme i en tilstand, hvor anstrengelsen bliver større – presset på jer bliver større.

Og det er her, der er et arbejde at bevidstgøre – at opdage, at du arbejder på denne måde, at du stiller dig til rådighed, at du bruger dig selv på denne måde.

Opdage at du bruger dig selv på denne for mange usynlige måde, men for dig, der lytter vil du kunne opdage – vil du vide, hvad vi taler om.

For dig der lytter – dig, for hvem denne besked er vigtig, vil du vide, at det handler om dig.

For andre vil beskeden være uinteressant – nærmest gå ind ad det ene øre og ud af det andet.

Vi benytter denne samling for en lille kreds, til at bringe information ind, som er til mange.

Tak for din opmærksomhed, tak for du lyttede, udveksler og tiltræder det arbejde du har tiltrådt, før du inkarnerede.

Kryon.

Når du læser teksten eller lytter til transmissionen, får du hjælp til at erkende det, du har brug for at erkende og du får hjælp til at korrigere din energetiske opsætning, så du fortsat  – og forhåbentligt lidt lettere – kan tiltræde det energetiske arbejde, du allerede gør – bevidst eller ubevidst.

Du kan høre transmissionen som lydfil her

Lydfilen varer 9 minutter – god fornøjelse