Plejaderne om lysets vej i energi-arbejde

 

3. juli 2019:

I søndags var jeg sammen med 5 andre kvinder her hos mig i den Galaktiske kommunikations-portal,

og et meget stærkt og intenst energiarbejde foldede sig ud i nøjagtigt en time!

Jeg vidste på forhånd, at det var vigtigt.

Jeg vidste også, at arbejdet blev formidlet af og fra Plejaderne med Ashtar som en stor del af den tilstedeværelse, der var nødvendig for det kunne etablere sig. Energierne og de nye bevidsthedsåbninger kom udefra, og vi mennesker var nødvendige, for at energien kunne ankres ind i vores menneskevilkår og energisystem. – vi stillede os blot til rådighed for dette kærlige arbejde.

Jeg vidste også, at det betød en forandring i, hvordan vi kan arbejde med energi, hvad vi kan og må gøre ‘med’ og ‘ved’ hinanden og jeg vidste endeligt også at tiden, hvor vi må ‘gøre energetiske ting med og for hinanden’ går ind i en ny fase.

Under arbejdet var det tydeligt, at den indstrømning der kommer ind nu er en, i første omgang gør arbejdet i mørkets tjeneste mere besværligt.

Senere giver det mulighed for, at vi kan opdage, når det sker!

At vi kan begynde at lytte og erkende vores indre erkendelser og forbehold som sandhed, og ikke lade os forlede af andres ord og andres sandhed.

Jeg ser det som en meget strukturel energetisk proces, der vil arbejde med os i vores kollektive bevidsthed og derigennem vil blive integreret og folde sig ud over de kommende 5 år.

Jeg ser også, at det vil forandre vores måde at arbejde med energi og healing, og i meget høj grad åbne os for at kunne, ønske og ville tage selvansvar, ikke kun i vores liv som vi gør nu, men også i vores sjælelige og spirituelle udvikling.

Det vil give os mulighed for at kunne se og mærke den energetiske sandhed i helt nye niveauer og derigennem kunne vælge vores – og lysets vej i mange flere dimensioner.

Siden søndag har information og energi bygget sig op i mig, og den følgende kanalisering fra Plejaderne formidles derfor med meget energi, nærvær og kærlighed til dig, der læser.

God fornøjelse

 

Information fra Plejaderne

Vi kommer til jer i denne forandringens tid – en forandringens tid, der nu for alvor starter med at manifestere sig.

I er mange, der har mærket disse forandringer i jeres personlige og indre liv siden det store skift i 2012, og nu er tiden kommet til forandringsprocessen i jeres tilgang til jeres energetiske evner og måder at arbejde med disse på.

Menneskeheden har altid arbejdet med energi – fra tidernes morgen i urfolkenes kontakt med jorden, dyr og planter og videre op gennem tiderne i forskellige helbredelses-metoder formidlet af medicinmænd og kvinder, druider, guruer, lamaer og andre hellige mennesker.

Mange af disse energi-formidlings metoder har været brugt igennem mange århundrede – ja årtusinde – nogle er blevet taget op igen og igen af andre generationer, som så har udbredt viden, kundskaben og evnerne til at arbejde og videregive disse metoder og der er, efterhånden som menneskenes bevidsthed har udviklet sig, blevet åbnet for andre og mere hensigtsmæssige metoder til at arbejde med energi.

Der har også været manipulerende metoder, der har været støttende og meget lysende.

Der har været været metoder, der blev udbredt for at skaffe sig magt og indflydelse.

Der har været uendelig mangel på forståelse for og indsigt i metodernes virkning, effekt og betydning for det menneske, der bevidst modtog eller uvidende bleve udsat for denne energi formidling. Da det energetiske arbejde har været usynligt for de fleste, har det ikke været muligt at forholde sig korrekt og sandt til disse energetiske metoder, hverken for afsender eller modtager.

Dette har ikke været i ond vilje, det har blot været sådan men det er på vej til at forandres.

Der er i disse uger et stort skifte, der folder sig ud i jeres fælles energetiske opsætning og jordens energetiske vævning, som vil forandre muligheden for at manipulere og bruge energi til udbredelsen af magt, destruktion og mørkets kræfter.

Når vi siger mørkets kræfter, mener vi ikke kun det mørke, som i jeres kultur beskrives som ‘Djævelen og helvede’ – i englenes fald fra Edens have, og andre dogmatiske fortællinger. Vi mener også det mørke, som mange af jer har været under indflydelse af i jeres liv, måske endda båret som en struktur i jeres energisystem, uden I har vist eller ved det.

Det mørke, som uden at have intentionen om det, måske er blevet formidlet og videregivet i god mening af et menneske, der ikke havde tilstrækkelig indsigt og klarhed til at se helheden i det energetiske arbejde vedkommende formidlede.

For det er faren ved at formidle noget, man ikke kan se og mærke og der er en stærk opfattelse hos jer alle om, at ‘bare vi gør det fra hjertet så er det rent – så er det lyset vi formidler’ .

Til det vil vi sige, ja, I formidler fra lyset, men der er også mange, der samtidig har formidlet strukturer, der har været vredet, som har været tilpasset en sandhed, en virkelighed som I ønskede at eje, som I ønskede var sand…

Dette var nødvendigt, da formidlingen af lys var så vigtig, så heller formidling af lys i en ikke helt ren struktur end ingen formidling af lys.

Der var så meget behov for mere lys både i  det enkelte menneske og i jeres kollektive bevidsthed, at det var fint at formidle lyset, også selvom det bar aspekter af mere ‘urene’ og ‘mørkere’ energetiske opsætninger.
Vi sætter disse ord i ‘citationstegn’ idet det ikke er den rette beskrivelse, men det er den beskrivelse, der er den nemmest for jer at forholde jer til i jeres forståelse.

Bogstavelig talt, så var enhver indsats i lysets tjeneste så vigtig, at selvom den var præget af forkerte formidlingsmetoder, emotioner, projektioner og andet så var det stadig godt – så var det stadig vigtigt, at formidle det lys, og vi siger TAK til alle jer der har trådt frem og formidlet.

Tak til alle jer, der har trådt frem og formidlet noget usikkert, noget usynligt, noget I ikke vidste hvad var, noget  I troede var der  – måske fordi andre havde fortalt jer, at det var der .

Tak til jer, som overskrev jeres indre grænser og kapaciteter for at udbrede lyset.

Denne kommende forandring er vigtig også for jer, og den startede den 1 juli med et energiarbejde der bredte sig ud fra flere steder i verden.

Nogle steder blot et enkelt menneske der tiltrådte, andre steder flere sammen og her, hos denne kanal i portalen med en gruppe af lys-vandrere der hørte kaldet og tiltrådte på hver sin måde denne mission, dette arbejde med at skabe nye veje for lyset.

Vi varsler lysets komme,

vi varsler lysets komme i sin reneste form, uden mulighed for energetisk manipulation, uden mulighed for at være mørkets drivkraft, uden mulighed for at blive forandret af manipulation, styring og magt.

Vi varsler dettte lysets komme for jer alle og for du,

vi varsler et lys, der vil forstærke mørket i polariteten med lyset

et lys, der vil forstærke og synliggøre mørket så I alle, også du, for hvem lyset stadig er ‘usynligt’,, vil kunne se, høre og mærke lyset og mørket, for det er først, når du sandt kan se virkeligheden, at du får et valg – at du overhovedet er i stand til at vælge.

VI har set jer gå mange omveje – fulgt mennesker som besnærede og imponerede jer – forbilleder I kunne sole jer i – I hvis selskab I følte jer betydningsfulde, måske endog havde en mission? Fulgt mennesker, som havde evner I beundrede, som I beundrede så meget, at i overså den lille fornemmelse af, at det ikke mærkedes helt rigtigt, måske var det for godt til at være sandt ?

For de fleste af jer har sådanne forbindelser varet en periode af jeres liv, og så er det gledet ud igen.

Fælles for jer er, at I har gjort det ubevidst. Mesteren, forbilledet eller læreren har også gjort det ubevidst, idet I alle har mødt jeres begrænsning for indsigt, klarhed og sandhed.

Så I har alle gjort jeres bedste – og nu er tiden klar til at gøre det bedste endnu bedre.

For nu starter der en indkommende proces, der over de kommende 5 år på et energetisk teknisk niveau vil

lukke for muligheder for at manipulere med energi,

lukke for muligheden for at blande sig i andres energi uden tilladelse,

lukke for muligheden for at tage energi fra andre

lukke for muligheden for at implantere mørk energi i andre uden tilladelse

lukke muligheden for at udvikle energetiske metoder der arbejder i mørkets tjeneste.

Alt dette kan ske, fordi lyset er stærkere end mørket på jeres klode, i jeres fælles bevidsthed.

Alt dette kan ske, fordi I er mange, der har arbejdet med og hen i mod denne nye balance.

I sandhed, vi takker jer, for at gå jeres vej mod lyset.

Plejaderne

Formidlet af Merethe Bonnesen den 3 juli 2019