Kryon om visdom, nuet og tidligere inkarnationer

August 2017

I dag drak jeg kaffe i haven med en god veninde

(og katten😅) og vi talte bl.a. om at rejse rundt, om tidligere indianer-inkarnationer og alt det vi ikke ved 😉
Kryon kom ind med denne formidling om Visdom, nuet og vores trang til at rejse til steder, hvor vi (måske) har haft tidligere liv.

Jeg optog kanaliseringen –  men da der var meget støj fra vinden, har jeg i stedet skrevet teksten. God fornøjelse:

 

I bevæger jer konstant på kanten af visdom, da det er jeres mønstre, jeres overbevisninger, jeres forudindtaget-hed, som trækker jer i en anden retning og dermed gør, at I ikke træder rent ind i visdommens erkendelse.

Mekanismen ’at være i nuet’ er den måde, visdom netop nu kan formidles til jer.

At være i nuet er den mekanisme, der sætter jer fri fra jeres forestillinger, jeres tros-systemer, jeres erfaringer og derfor får I, når I træder ind i nuet og i nuets kraft, en erkendelse af visdom i dette nu.

Og i nuet slipper I jeres forudindtaget-hed, I slipper jeres forestillinger og derved åbner I, for hver gang I træder ind i nuet, til endnu et lag af erkendelse af den universelle visdom.

Den universelle visdom der er fuldstændig uendelig, og som man ikke kan erkende fuldt i et menneskeliv,
men som man kan tiltræde og gennem sin tiltræden forpligte sig til at ville udforske, til at ville opdage.

Universets visdom, som er tilgængelig i mange forskellige dimensionslag og i mange forskellige niveauer, og som gennem tiden her på kloden, har været mere tilgængelig i ikke-fysisk form, eller i bevidsthedstilstande, hvor kontakten til kroppen er sluppet.

Bevægelsen og processen er nu at integrere alle disse bevidsthedslag gennem et fysisk udtryk, igennem menneskeliv og nogle af sandhederne, nogle af frekvenserne går tabt i denne proces.

Men det er intet tab, det er en omformnings-mekanisme som udlignes, når du åbner for det næste lag og det næste lag.
Og for hver gang du åbner for et bevidsthedslag, vil noget vibration, vil noget visdom, noget af frekvensen gå tabt, men udligningen at dette ’tab’ kommer i den næste proces, den næste åbning.

Det er derfor I, som nu, bliver berørt af Slaget ved Little Big Horn, og jeres tidligere livs inkarnationer dette sted.
Fordi I nu bringer nye bevidsthedslag til den erindring der er bundet både i jeres menneske-erindring, jeres sjæl og til stedet.

Og I påvirkes, ligesom de menneskevæsener der rejser i området påvirkes, ligesom katten, som var et vildt kattedyr dengang i en samtidig inkarnation, påvirkes af denne proces.

Katten reagerer smukt med at svinge med halen, rulle rundt, hoppe og springe mens vi formidler denne vibration og ved at se på katten, kan I genkende refleksen ind i den fysiske krop.

I sidder pænt stille på stolen, han fanger flyvende væsener og leger rundt om og på sin stol.

Denne mekanisme er en af grundene til, at det for nogle er nødvendigt at komme tilbage til steder, man har været i tidligere liv. Komme tilbage for at udligne det, I ville kalde ’tab af vibration’ i det lag I integrerede i denne tidligere inkarnation.

Når I kommer tilbage til stedet, udligner I dette tab ved at integrere et nyt niveau af bevidsthed, af frekvens, af tilstedeværelse og forbinder dermed det, I er i ikke-fysiske lag, med jeres menneskekrop, med jeres menneskevæsen, og det er godt.

Vi er Kryon med støtte til denne erkendelse og integrationsproces til katte, til leoparder, til I.