Se videoen med første episode i serien

Sæt en time af og få en anderledes kontakt til dit eget energisystem, til jordens energisystem,
til universelle indstrømninger, stjerne- bevidstheder og universets sammenhængskraft.

Universet og dig – kanaliseret meditations serie på webinar

5 meditationer, hvor du får bevidsthed om, forbedrer
og balancerer din udveksling med universet, kosmos.

5 timers video og lydfil du kan arbejde med flere gange for maximalt udbytte

Universet, kosmos, universets sammenhængskraft

mange filosofier og spirituelle retninger har forsøgt at forklare dette abstrakte begreb som du nok er sikker på er der, men som samtidig næsten ikke er til at begribe og slet ikke til at forstå.

Der er ligeledes mange bud på, hvordan bevidsthed, følelser og krop påvirkes af disse universelle kræfter. Ascension-, opvågnings/åbnings-symptomer tales der om, når mennesker påvirkes voldsomt af deres spirituelle udvikling.

I denne serie får du en mulighed for at få en større og mere individuel indsigt i og bevidsthed om, hvordan DU udveksler med universet, hvordan du og din skabelse er i harmoni med noget, som er meget større end dig selv.

Hvad udveksler vi med?

Vi er alle  vant til at være under indflydelse af nogen eller noget, der er længere i sin udvikling end os selv, vores forældre og lærere da vi var børn og senere måske spirituelle lærere og mestre som har hjulpet  – og påvirket – dig i din personlige udvikling.

Men du har også været i udveksling og blevet påvirket af de forandringer, der sker i vores kollektive bevidsthed – og som siden 2012 er kommet ind til os hurtigere, kraftigere og mere og mere transformerende og højfrekvent.

Disse indstrømninger påvirker dig – de påvirker os alle, men det kan være svært at gennemskue hvordan,  for hvad er almindelig reaktioner på din proces, og hvad er reaktioner på en påvirkning, der er større end dig selv?  Og har du selv en opgave i alt dette her?

Universets hav

Vi er alle, som menneske skabninger, dråber i universets hav. Vi er som enkelt individer – som en enkelt dråbe – deltagere i universets plan og sammenhængskraft.  Vi skaber ikke denne plan, men vi er vigtige deltagere.

Hvert enkelt menneske har sin plads, sin funktion i universets store plan og udfoldelse.

Universet, kosmos, universets sammenhængskraft – mange filosofier og spirituelle retninger har forsøgt at forklare dette abstrakte begreb som du nok er sikker på er der, men som samtidig næsten ikke er til at begribe og slet ikke til at forstå.

Perspektivet i dette er et ganske andet end det, vi ofte hylder i vores menneskeliv – at vi er skabere af vores eget liv. Manifestation er ’in’ – at påvirke livet, så det bliver som vi ønsker det.

Denne serie udfordrer din menneske tilgang, skifter dit perspektiv fra det du kan skabe, manifestere fra dig som menneske, til det du kan erfare, udveksle med, hvis du ser fra et helt andet perspektiv:

Det perspektiv, hvor du er en del af en meget større plan, en meget større energi end du er som sjæl, ånd, kosmisk eksistens eller guds barn – alt efter hvordan din overbevisning er.

Serien er afholdt i foråret 2020 og er 5 episoder på hver en time.
Nu nedsat til  kr. 200.-  

Du får straks adgang til video og lydfiler af alle transmissionerne og kan arbejde med dem i dit eget tempo for maksimalt udbytte.

Det er ofte den energetiske påvirkning vi mærker, fordi den giver ubehag fysisk eller følelsesmæssigt  – især når vi bliver presset på specielle dage med kraftig indstrømning, eller når vi er presset i vores processer eller udfordringer for vores ‘menneskevæsen’.

Så kan det være udfordrende at skulle rumme alle disse konstante universelle forandringer, der sker i vores kollektive bevidsthed og, ikke mindst, balancerer sig i forhold til dem.

Denne, noget abstrakte udfordring for dit sind, kan denne serie være en helt praktisk hjælp til.

Programmet – hver episode er på en time: 

Episode 1:

Du bliver guided ind i en anderledes kontakt til dit eget energisystem, til jordens energisystem og til 3 forskellige måder universet har udvekslet med dig:  den universelle indstrømning til nytår, indstrømning fra stjerne- bevidstheder og universets sammenhængskraft.

Episode 2:

En dyb og udvidende rejse tilbage til dit energetiske udgangspunkt og det tidspunkt og tilstand, hvor du lige nu kan få kontakt med din første udveksling med universet og jorden. Dernæst kan du åbne for din rejse til dit nuværende fysiske liv og til sidst få kontakt med og integrere måske gemte eller glemte kvaliteter som glæde og lykke ved din eksistens.

Episode 3:

Ind i dine følelser, til din oprindelige eksistentielle følelse, hvorfra du kan mærke din resonans med universets puls – og tilbage til en dyb integration i kroppen og dit menneskeliv.

Episode 4

Udveksling med din mentale energi og strukturer. Kontakt og åbning til til din egen mentale energi, til universets mentale energi og hvordan du udveksler med den og dig selv. Til sidst kan den udvidelse, du netop har skabt, manifestere sig i dit hjerte.

Episode 5

Udveksling med din energetiske form, kontakt med de dimensioner du kan  række og lidt længere, kontakt til dit energetiske fysiske, følelsesmæssige, mentale tilstand og en fusion af  alle disse tilstande til en – dig!

Serien formes og formidles fortrinsvis fra Plejaderne og Kryon i kanaliserede transmissioner.