Døden og livet – bevidsthed i dødsprocessen

Kurserne 21 maj  i Aarhus  og 30 maj i Slagelse er aflyst på grund af corona.

I stedet tilbyder jeg kurset ‘Energi og grænser’ den 6-7 juni i Slagelse og online

Se mere om kurset Energi og grænser der tilbydes den 6-7 juni her

Erkender du bevidsthedens processer i den største af livets overgange, kan du leve livet frit.

En kursusdag med stærke kanaliserede transmissioner, der fører dig ind dødsprocessens bevidsthed og åbner til din erkendelse af og fred med din dødsproces.

En dag med mere glæde end sorg, mere håb end håbløshed, mere vækst og liv end død og afslutning!

I vesten ser de fleste døden som noget, vi bliver ramt af – vi vælger ikke men det sker for os. Sådan er det ikke i andre kulturer – flere oprindelig naturfolk erkender døden som en bevidst overgangsproces, vi som mennesker kan vokse af.

En proces vi kan erkende og forberede os på for derigennem at få en bevidst og konstruktiv dødsproces, når den tid kommer til os.

I den buddhistiske tradition er arbejdet med dødsprocesser en vigtig del af det at være levende – at være bevidst og tilstede i livet.

Døden er en del af vores livsvilkår som menneske, og alligevel skubber de fleste af os straks tanken om vores død væk – hastigt og effektivt – fordi det er svært at forholde sig til og og ofte bundet ind i personligt angst.

Angst, fordi døden også er et farvel til det fysiske liv – til det kendte! Farvel til dem vi elsker i dette fysiske liv, afslutningen på at være her i samme dimension – i menneskelivet og måske også angst for eventuel fysisk smerte i dødsprocessen og derved lukker vi af for magien i overgangen og til det lys og den vækst der venter os på den anden side af sløret!

Denne dag vil vi udforske dødsprocessen – gennem stærke kanaliserede transmissioner vil du få mulighed for at arbejde bevidst med de faser, der er i dødsprocessens bevidsthed og derigennem få mulighed for at få balanceret og healet nogle af de aspekter der er svære og som forstyrrer dig i livet.

Vi vil åbne for kontakten til den anden side – den kontakt til lyset, til sjælen til det der er dit helt personlige univers som åbner sig, når bevidstheden udvider sig og forbereder sig på at slippe den fysiske dimension, vores fysiske krop og på denne måde kan vi øve os i at blive trygge i dødsprocessens forvandling.

Gennem det arbejde med den energetiske og bevidsthedsudvidende proces døden også indeholder, kan vi åbne til livet – til glæden i livet.

Kurserne i Århus Kr. Himmelfartsdag  og i  Slagelse Pinsedag er aflyst.

Kurset kommer muligvis igen – tilmeld dig mit nyhedsbrev  her til højre og følg med.

Jeg kan varmt anbefale kurset. At lade det dø, der begrænser livsudfoldelse er en stor gave at give sig selv

Jeg stod op til min fødselsdag dagen efter og følte mig som født på ny – ind i sjælens lys.

Tak

Hvordan?

Du vil i transmissionerne blive guided ind i kontakt med udveksling og erkendelser i denne del af din bevidsthed. Energien, der formidles, er så højfrekvent og balancerende, at du bliver hjulpet til at transformere de bevidste eller ubevidste erindringer af angst og utryghed som du – som de fleste andre – bærer i dig.

Så dagen vil helt sikkert byde på mere glæde end sorg, mere håb end håbløshed, mere liv end død!

Vi vil i de kanaliserede meditationer og transmissioner blandt andet arbejde med

de karmiske aftryk tidligere dødsprocesser har sat i dit nuværende liv

kontakt med de tilstande i din bevidsthed, hvor du kan arbejde med den ultimative overgang døden – den eneste overgang, der stopper kroppen men ikke bevidstheden – ikke dit sind – ikke din sjæl.

de følelsesmæssige tilknytninger, der kan hindre dig i at få kontakt med og erkendelse af din dødsproces.

Forbindelse og udveksling med det, der åbner sig når sjælen forbereder sig på at slippe den fysiske manifestering i kroppen. Bevidst væren i det, der udfolder sig for dig på ‘den anden side’.

Du modtager lydfil af transmissionerne fra kurset straks efter, og kan således selv arbejde videre med dine processer.