Meditationer og webinarer

–  videoer og lydfiler –  betalings og gratis

 Klik på de enkelte titler i drop down menuen og se de kommende meditations-serier
Se forårets webinar serie, du og din balance i livet her
Se  afholdte meditationer her    
Se gratis meditationer her

 

Det kollektive bevidsthedsfelt har siden 2012 undergået en voldsom forandring  i det mange kalder ‘den nye tid’ – en tid hvor vores vibration  her på jorden hæves fra at være 3 dimensionel til at blive 5-6 dimensionel.

Kort fortalt og set med et matematisk / fysik perspektiv,  så er den 3. dimension den hvor alt udelukkende ses i 3.D – dvs i et fysisk perspektiv med ‘rum’  – den 4. dimension er tilsat ‘tids-perspektivet’ og  i den 5. dimensionelle  tilføjes tilstedeværelse af  f.eks.  ‘superstrenge’

I en spirituel forståelse blev der i 2012, med overgangen til ‘Vandmandens tidsalder, ‘ åbnet for nye udviklingsmuligheder og en mulighed for at vi som mennesker kunne åbne til 4 dimension som er en slags ‘overgangs-dimension’,  hvor der er adgang til en mere abstrakt forståelse og en matematisk  forståelse og tilgang til den 3. dimension.

I  en 5. dimensionel verden eksisterer det vi ikke kan se med vores blotte øje, energi f.eks. – at alt fysisk har en energetisk udstråling – at vi som mennesker har en udstråling –  at vi alle er indbyrdes forbundet og det er i den 5 dimensions bevidsthed man kan erfare,  at man har en sjæl , at healing er muligt og at man kan række meget længere ud i andre dimensioner.

Når man begynder at arbejde med bevidsthed gennem guidede meditationer, får man hjælp til at åbne og lande i  indre tilstande, som man i ‘gamle dage’ , da jeg startede med at meditere,  skulle arbejde  i flere år med daglige meditationer for at kunne opnå.

Det er denne udviklingsrejse i bevidsthed som er i gang i disse år – og som  åbner op for at mange mennesker bliver interesseret i den åndelige verden og deres spirituelle udvikling – og spirituelle kurser og guidede meditationer tilbydes af mange.

Jeg tilbyder forskellige guidede meditationer og former for bevidsthedstræning – klik på ovenstående links.