Meditationer og webinarer

Videoer og lydfiler –  betalings og gratis

Jeg afholder 2 kanaliserede meditations-serier om året, med start i februar og september og altid med en gratis intro meditation.

Kanaliserede meditationer formidler stærk energi og bevidsthed, og derfor bliver du  inviteret og løftet ind i forskellige bevidsthedstilstande, som åbnes for dig undervejs.

Du får hjælp, når du mediterer til kanaliserede formidlinger

Når man begynder at arbejde med bevidsthed gennem guidede og kanaliserede meditationer, får man hjælp til at åbne og lande i  indre tilstande, som man i ‘gamle dage’ , dengang i 80’erne da jeg startede med at meditere,  skulle arbejde  i flere år med daglige meditationer for at kunne opnå.

Det specielle er også at de virker, selvom du hører dem efterfølgende, idet du kobles direkte op på en højere bevidsthed, som formidler ind til dig. Når du lytter, formidles denne forbindelse.

Det er denne udviklingsrejse i bevidsthed, som er i gang for os alle i disse år.

Mange flere interesserer sig for den åndelige verden og deres spirituelle udvikling – ofte opstået af et ønske om større indre og ydre balance.

Energi og bevidsthed

Det kollektive bevidsthedsfelt har siden 2012 undergået en voldsom forandring – en proces, hvor vores vibration  her på jorden bliver hævet fra at være 3 dimensionel til at blive 5-6 -7 dimensionel.

Kort fortalt og set med et matematisk / fysik perspektiv,  så er den 3. dimension den hvor alt udelukkende ses i 3.D – dvs i et fysisk perspektiv med ‘rum’  – den 4. dimension er tilsat ‘tids-perspektivet’ og  i den 5. dimensionelle  tilføjes tilstedeværelse af  f.eks.  ‘superstrenge’

Vandmandens tidsalder

I en spirituel forståelse blev der i 2012, med overgangen til ‘Vandmandens tidsalder, ‘ åbnet for nye udviklingsmuligheder og en mulighed for, at vi som mennesker kunne åbne til 4 dimension som er en slags ‘overgangs-dimension’,  hvor der er adgang til en mere abstrakt forståelse og en matematisk  forståelse og tilgang til den 3. dimension.

Fra den 5. dimensionel verden eksisterer det, vi ikke kan se med vores blotte øje:

energi

at alt fysisk har en energetisk udstråling

at vi som mennesker har en udstråling

og at vi alle er indbyrdes forbundet

Det er fra den 5 dimensions bevidsthed man kan erfare,  at man har en sjæl , at healing er muligt og at man kan række meget længere ud i andre dimensioner.

Min kanaliserede formidling rækker fra 2020 også ud til 10-16 dimension.