Kryon

Jeg kanaliserer Kryon - og de seneste år har været en intens rejse i det bevidsthedsfelt, der kalder sig Kryon

Se flere transmissioner med Kryon på min gratis side her

Kryon er de seneste 20 år blevet kanaliseret af Lee Caroll, som har udgivet mange bøger med Kryon's budskab og har de senere år formidlet energi og visdom via flere og flere kanaler og på flere sprog, deriblandt mig.

Det er et stort privilegium af formidle Kryons frekvens, som nødvendigvis må lægge sig ind, og til en vis grad begrænse sig i forhold til de kompetencer jeg har i dette liv som menneske og som inkarneret sjæl.

Det er mine sjæls-kompetencer og erfaringer med galaktiske bevidstheder, der er afgørende for Kryons manifestering gennem mig, og derfor vil det også være disse kompetencer der er bærende for det energetiske felt der foldes ud.

Vi har som udgangspunkt et menneskeliv, som er det bærende for vores nuværende eksistens, Det er dette menneskeliv, der skal kunne bære den udfoldelse og åbning i vores bevidsthed, der tilbydes i denne tid og det er gennem en anerkendelse af vores menneske-vilkår vi kan omsætte og 'bruge' vores spirituelle åbninger.

Tidligere har det været 'nok' at bidrage til universet i ikke fysiske dimensions-lag f.eks i meditationer som afsluttedes og derefter gik man i gang med dagen, med livet. I dag 'skal' vi i højere grad manifestere dimensionslag gennem vores væren, vores handlinger, vores menneskeliv.
Det er i høj grad hjælp og støtte til denne proces Kryon har formidlet gennem meditationer og kurser, jeg har afholdt de seneste år.

Kryon kom først igennem i serien Galaktisk bevidsthedstræning og længere nede ad siden kan du se et klip og et udskrift fra seriens sidste episode hvor Kryon taler og transmittere om SANDHED

Kryon har siden været en stor del af de meditations-serier og kurser jeg har afholdt. Kurserne i Fysisk healing og sjælshealing er visdom og frekvens der formidles via dette felt.

Nedestående er et udsnit fra 3 episode af septemberserien - overskriften var at komme dybere ind i vores sande eksistens - og det viste sig at være KROPPEN!  Serien er frit tilgængelig her

Kryon sagde her:

Mange bliver fysisk påvirket i disse dage og vi observerer, at jeres fysiske strukturer ikke så nemt justerer sig som jeres energetiske struktur.

Derfor vil vi i dag arbejde med jeres neurale signal funktioner. Mere enkelt sagt, jeres hjernes formidling af information til jeres krop.

Jeres hjernes formidling af de informationer som I får, og de udfordringer I møder fra de energetiske lag.

For mange af jer er det disse informationer, er det disse vibrationer som udfordrer jeres kroppe.

Udfordrer jeres gamle skader, udfordrer de blokeringer I har etableret i jeres muskler, jeres led, jeres nervebaner.

Blokeringer, som har tjent jer som beskyttelse, som har tjent jer godt idet de har lukket ned for de følelser, I ikke har kunnet håndtere, idet de har forstærket jeres evne til mentalt at navigere udenom jeres traumer.

De har hjulpet jer til at lukke af for jeres krop.

Rigtig mange har lukket af for kroppen og til gengæld åbnet for deres energetiske kontakt, jeres sjælskontakt - det I kalder jeres spiritualitet og til en vis grad glemt,, at kroppen er det fartøj hvorigennem I lever, hvorigennem I manøvrerer igennem livet.

Kroppen er det fartøj, hvorigennem jeres sjæl har potentialet for at udleve dets mission i gerninger på jeres jord.

Vi opfordrer til, at I genetablerer jeres ærbødighed og jeres respekt overfor jeres fysiske form.

I er givet en gave og en mulighed som få i denne del af universet, idet I er fysisk form samtidig med I har denne mulighed at åbne for disse processer, som bliver åbnet for blandt andet i dag.

Det er ligeledes Kryon der har hjulpet mig til at kunne forbinde mig rent til det Interplanetariske bevidsthedsfelt, hvorfra jeg formidler viden om nye healingsmetoder til fysisk healing, se her samt til webinar-serien Fysisk healing 1-4 - se her

Følgende er fra påsken, hvor jeg fik denne kanalisering: 

Er påsken hjerternes fest? Den blev det for mig i dag, da jeg lavede denne kanalisering - lidt overraskende - fra Kryon - god fornøjelse 

Vi er Kryon og vi stiller os til rådighed for jer der er interesserede og som kan respondere 

Snowflake fractal. Computer digital generated this image
Snowflake fractal. Computer digital generated this image

på vores støtte, som vi formidler igennem denne kanal.

Vi har gennem årtier blevet formidlet gennem meget få kanaler med budskaber, som er bredt ud blandt offentligheden gennem bøger og seminarer.

Tiderne er nu forandret - vores arbejde er ligeledes forandret og vi formidler nu gennem flere kanaler end tidligere og derfor igennem denne kanal.

Vores første budskab er et kærlighedsbudskab til jer, som påvirkes af den lidelse som udspiller sig i jeres verden.

Vores første budskab er et budskab om kærlighed og støtte til den lidelse, der udspiller sig i jeres egne hjerter og som hindrer jer i at klinge jeres hjertes frekvens klart ud i jeres familier – i jeres omgivelser – i jeres liv.

Denne formidling bliver givet på en måde, som når du læser disse ord, vil du samtidig modtage healing og støtte til dette felt af kærligheds-evne i dit hjerte – i dit hjerteområde.

Der er, på grund af den mange facetterede bevidsthedshævning på jorden, åbnet op for at nye adgange til hjertet, nye adgange til kærlighed og medfølelse kan åbnes og gøres tilgængelig for du, der ønsker det.

Denne transmission formidler erkendelse af dette potentiale i dit hjerte.

Og du gives mulighed for at synke ind og meditere eller forankre dig i den tilstand, hvis du ønsker det.

Vi opfordre dig til, når du læser disse ord, at mærke ind og erkende , at lande i de fornemmelser dette udløser.

Vi er Kryon til din tjeneste

Kryon om sandhed – fra Galaktisk bevidsthedstræning episode 6

Læs udskrift af meditationen her: 

Kryon-om-sandhed-uddrag-7 april til udgivelse