I er mange, der landede i en smeltedigel da I inkarnerede......

Dyb healing til dig, der inkarnerede med øget bevidsthed.

Online transmissioner på 8 lydfiler - 4 timers kanaliseret formidling og healing fra Kryon og den galaktiske kommunikationsportal med Plejaderne, Andromeda og det Galaktiske råd. 

Pris kr. 675,- for 4 timers lydfiler - Køb serien her

På din kvitteringsmail får du straks adgang til en dropbox mappe, hvorfra du kan streame eller downloade lydfilerne.

Andre deltagere siger om generationshealing:

Lisbeth: Express energi garantied - spænd sikkerhedsselen og træk vejret

Ingrid: Et helt forrygende kursus, hvor flere døre blev lukket af` gamle` energier og nye døre blev åbnet med `NY` energi.

Vi er mange, der bærer på smerte der er fra vores generations inkarnation, og derfor udbydes disse lydfiler, så flere end de, der havde mulighed for at deltage på kurserne i Århus og Slagelse får mulighed for at frigøre sig for disse byrder.

Selve workshoppen var 2 dage i maj som udover disse transmissioner også bød på individuelt og gruppe arbejde.
Det er de overordnede transmissioner, du får adgang til her:

1: Velkomst

2: Fødsel, opvækst og du

3 Generationshealing - årtier

4 Inkarnations-beslutning

5 Integrationshealing fra dag 1.

6 Dag 2: Generationshealing fra Andromeda

7 Kanaliseret tekst fra Kryon om generationer

8 Kryon om byrder

9 Afsluttende stabiliserings og integrationshealing.

 Køb serien her

 

Det følgende er kursusbeskrivelsen for det kursus, transmissionerne er optaget:

I er mange, der landede i en smeltedigel, da I inkarnerede, fordi I inkarnerede med en hidtil uset høj bevidsthed.

Meningen med denne indstrømning, som en stadig større del af børn i din generation bar ind i jeres nye menneskeliv, var at øge denne indstrømning generelt  - var at øge frekvensen i jeres kollektive bevidsthed.

Det var en meget effektiv møde at ændre det kollektive energetiske miljø, en effektiv måde at få forandring nærmest skubbet ind i menneskeheden - en forandring, som dine forældre gennem deres opvækst og udvikling ikke var i stand til at åbne sig for, blandt andet på grund af de to Verdenskrige og den kollektive smerte og lidelse de affødte.

Anden Verdenskrig startede nye måder at tænke og tage ansvar på i verdenssamfundet. Marshall hjælpen, FN og senere Nato blev resultatet af disse strømninger, der manifesterede sig i jeres kollektive bevidsthed - nye måder at undgå en 3. verdenskrig.

Men for de fleste mennesker var aftrykket og lidelsen fra krigen så tungt, at den generation, der var født i de år, ikke var i stand til at begynde en åbning af deres bevidsthed, og derfor begyndte der langsomt i løbet af 50'erne at blive født børn som bar en større åbning og bevidsthed ind til deres menneskeliv.

I starten var det få - enkelte blev født efter krigen, flere i 50'erne og mange i 60 og 70'erne og I havde alle det til fælles, at I bar en bevidsthed som var ny, som var hidtil uset i jeres familie, i jeres miljø.

I var mange der tiltrådte dette arbejde, for tiltrådte det bevidst, sagde ja før I inkarnerede, det gjorde I.

I tiltrådte den indsats, den manifestation af højere bevidsthed fordi I alle var bevidste om nødvendigheden af forandring i menneskehedens bevidsthed.

I var også mange, der levede med stor indre lidelse på grund af denne tiltrædelse. Mange der magtede at tilpasse jer i familien, i skolen og i samfundet. Fik en uddannelse og måske selv familie og børn og nogle af jer glemte denne lidelse.

Andre blev lidelsen et grundvilkår, en tilstand der gjorde, at I vidste at i ikke hørte til, at I vidste I var fremmede, alene. At I selv måtte sørge for jer selv og at denne dybe indre sorg, som altid var der dybt inde, også selvom I måske lykkedes i livet, ja, den var bare et livsvilkår - et menneskevilkår.

Mange af jer har arbejdet ubønhørligt med jer selv, for som voksne at rense ud, transformere og slutte fred med denne dybe indre lidelse, og mange har også kunnet transformere dele af den.

Men I er også mange der, måske du der læser, der har det som en grundstemning i sindet - en grundstemning, der på sin vis er uforståelig, når nu du arbejder så meget med dig selv.?

Men det er netop dette - at du har arbejdet så meget med dig selv - som er en del af forklaringen, for du kan ikke løse dette selv - du har - indtil nu ikke kunnet løse dette selv netop på grund af niveauet af jeres kollektive bevidsthed - selve grunden til at du blev født ind med en højere bevidsthed. Så du er næsten i et endeløst loop!

Men nu - ja, endelig nu er jeres bevidsthed som menneskehed løftet så meget - I har åbnet jer så meget, at det nu er muligt at hjælpe dig med at forbinde dig med din indstrømning uden lidelse - at forbinde dig med din indstrømning uden  den smertepåvirkning du oplevede da du inkarnerede, da du var barn - rent og i sandhed som du er - hele dig - ikke som din familie, samfund eller land er.

På denne workshop vil vi hjælpe dig til at genetablere din indstrømning, og også regulere og åbne dig for nye niveauer af din sjæl, af din bevidsthed.

Fra galaktisk side var der stor opmærksomhed på de lidelser I blev påført i disse inkarnationsprocesser og der blev åbnet bevidsthedsfelter, hvor I kunne få næring eller blot hvile. Mange af jer har benyttet jer af disse afgrænsede bevidsthedsfelter, når I 'forsvandt' eller gik ud af kroppen.

Der blev også etableret flere muligheder for energetisk og sjælelig kontakt med jeres sjælsfamilie  og mange af jer fik ubevidst  forbindelse med jeres sjælsfamilie gennem jeres kæledyr - især hvis jeres traumer forstyrrede jeres evne til tilknytning til jeres forældre og andre voksne.

For de fleste af jer var disse forbindelser ubevidste, for få var de bevidste, hvilket for nogle gjorde smerten større - mere ubærligt.

På denne 2 dages workshop tilbyder vi dig healing og balance til de skader og den lidelse, din manifestation som menneske med denne åbne bevidsthed har skabt i dit liv.

Vi kalder det generations-healing, idet du ikke er den eneste  i din generation, og måske også generationen før og efter din der tiltrådte dette arbejde for menneskeheden.

Der ligger stor kraft og healing i at forbinde jer alle på et meget mere bevidst og helende niveau, for derigennem løfte alle til en dyb og mere sand udveksling.  Kanaliseret fra Plejaderne

Workshoppen blev afholdt  to gange i foråret:

Århus i marts 2019

Slagelse i maj - optagelserne er fra workshoppen og portalen i Slagelse

Om Metoden:

Workshoppen er kanaliseret fra de galaktiske bevidsthedsfelter jeg formidler. På disse dage vil formidlingen blandt andet komme fra Kryon, Metatron og Plejaderne men der vil være adgang til de galaktiske oprindelser og bevidstheder du som deltager har brug for at få formidlet i din proces.