September meditations-serie 2016

Se hele serien på min gratis side HER

Serien blev afholdt den 1, 8, 15 og 22 september med en gratis intro meditation den 25 august 2016

Meditationerne er kanaliserede hvilket betyder, at jeg som kanal formidler bevidsthedstilstande, energi og vibration til dig der deltager.

Alle afsnit kan genhøres så ofte du vil og du vil hver gang modtage healing og støtte til der, hvor du er netop nu. De guider og bevidstheder, der afholder serien har sat et felt op, så serien også 'virker' efter den er blevet afholdt 

1 september: Episode 1 var healing fra Ærkeenglene Rafael, Uriel, Gabriel,Mikael, Serafina, Sandalphon og Metatron, og der blev givet støtte til at mærke, at vi som mennesker er værd at elske, at vi alle bærer et guddommeligt potentiale, og givet hjælp til at være i kontakt med dette potentiale som menneske.

8 September: Episode 2 arbejdede Plejaderne med mod, støtte til at forvandle følelser af ensomhed, at være i nuet og mærke at du er unik og har en unik livsvej og samtidig en del af et fællesskab.

15 september: Episode 3 var et dybere arbejde ind i din sande eksistens,  kroppen for fartøj for manifestering af dine potentialer i det fysiske liv og en dyb fysisk healing.

22 september: Episode 4

Plejaderne, Kryon og Ærkeenglene Metatron og Mikael  leder denne meditations-serie og ønsker gennem dette meditationsarbejde at støtte dig i din hverdag, såvel som i din indre balance.

Der er en ny runde af kraftig kosmisk indstrømning på vej til Jordens bevidsthedsfelt i september måned. Denne indstrømning øger endnu engang jeres kollektive bevidsthed som menneskehed, såvel som din egen individuelle vibration. De ugentlige meditationer vil hjælpe dig til at integrere denne indstrømning, støtte dig i at kunne modtage mest muligt af disse nye bevidsthedslag, åbninger og informationer således at din egen bevidsthed kan være i balance, samtidig med at du åbner dig og tager imod de muligheder for vækst og konstruktiv forandring i dit følelsesliv, dine tanker og dit sjælelige potentiale der åbnes op for.

De nye indstrømninger åbner for meget kraft – kraft, der kan bruges til at manifestere det du ønsker dig, og du vil i serien få hjælp til at manifestere fra det højeste aspekt af dig selv –  Manifestation kan skabes fra din personlighed, dit ego eller fra højere aspekter af dit væsen. Serien vil støtte dig i at sætte din retning, aspirere ud fra dine højeste kvaliteter.

Kraft kan ligeledes benyttes til at øge dine potentialer for visdom, kærlighed og medfølelse og hver episode vil give støtte til at du, måske midt i kaos og personlige processer, kan bibeholde kontakt til disse aspekter af dig.

Vi glæder os til at samarbejde med dig gennem denne kanal.

Plejaderne

Jeg har afholdt 2 sådanne serie i år, i april og i juni, og har fået tilbagemeldinger om at serierne er meget støttende indsigtsfulde, det er nemt og overskueligt at deltage og ’det virker’ !

Mange har også glæde af at høre de enkelte episoder flere gange, hvilket åbner for nye indsigter og muligheder for balance.