Kryon inviterer dig til dybere udveksling og samarbejde.

Direkte fra bevidsthedsfeltet Kryon formidles en udveksling med universets puls og visdom   i et nyt niveau.

Dagen afholdes to gange i efteråret:

Århus, Lysets Hus, søndag den 23 september 10-16.30

Slagelse, søndag den 7 oktober 10-16.30

Lørdage den 22 september og 6 oktober afholdes kursus-dag med Ashtar

Kryon har de senere år formidlet energi og visdom via flere og flere kanaler, deriblandt mig. Det er et stort privilegium af formidle Kryons frekvens, som nødvendigvis må lægge sig ind, og til en vis grad begrænse sig i forhold til de kompetencer jeg har i dette liv som menneske og som inkarneret sjæl.

Det er mine sjæls-kompetencer og erfaringer med galaktiske bevidstheder, der er afgørende for Kryons manifestering gennem mig, og derfor vil det også være disse kompetencer, der er bærende for det energetiske felt der foldes ud.

Vi har som udgangspunkt et menneskeliv, som er det bærende for vores nuværende eksistens, Det er dette menneskeliv, der skal kunne bære den udfoldelse og åbning i vores bevidsthed der tilbydes i denne tid, og det er gennem en anerkendelse af vores menneske-vilkår vi kan omsætte og bruge vores spirituelle åbninger.

Tidligere har det været 'nok' at bidrage til universet i ikke fysiske dimensions-lag f.eks i meditationer som afsluttedes og derefter gik man i gang med dagen, med livet. I dag 'skal' vi i højere grad manifestere dimensionslag gennem vores væren, vores handlinger, vores menneskeliv.
Det er i høj grad hjælp og støtte til denne proces, Kryon har formidlet gennem meditationer og kurser jeg har afholdt de seneste år.

På denne dag vil formidlingen tage et trin op i dimension, i frekvens hastighed og i renhed idet den energetiske opsætning er primært og næsten udelukkende fra selve Kryon feltet som i mange mange år har tiltrådt et arbejde med at støtte menneskeheden og klodens udvikling.

Dagen vil hjælpe dig til at forbinde og bruge dit menneskevæsen mere bevidst, mere rent og i højere bevidsthedslag i en udveksling med universet og det eventuelle kald du har til at manifestere universets puls i et fysisk menneskeliv.

Om metoden: 

Dagens indhold er kanaliseret og formidlet direkte fra den energetiske bevidsthed der kalder sig Kryon.

Jeg har de seneste år formidlet Kryons kærlige indsigt og healing gennem  transmissioner på kurser og i online meditations-serier. Der er flere til fri afbenyttelse på min gratis side her.

Jeg vil glæde mig til at møde dig, der føler dig kaldet og dele denne formidling med dig.

Praktiske oplysninger:

Dagen afholdes nedenstående søndage i Århus og Slagelse.

Lørdagen før afholdes en kanaliseret dag med Ashtar - se her. Sammen skaber disse to dage en unik opkobling på universets udveksling med dig som menneske, men du tilmelder dig dagene enkeltvis og kan således deltage i hele weekenden eller en enkelt dag.

Århus, søndag den 23 september 10- 16.30

Sted: Lysets hus, Posthussmøgen 11c, 8000 Århus C Vi skal være i den lille sal på 1. sal

Slagelse, søndag den 7 oktober 10- 16.30

Sted:  Merethe Bonnesen behandling og kurser, Valmuevej 24, 4200  Slagelse

Pris: kr. 1000.- incl. lydfil af dagen. Betaling senest tirsdag før kurset.

Tilmelding med onlinebooking her eller på mail merethebonnesen@email.dk

På din kvitteringmail modtager du flere praktiske informationer.