Hentning af sjælsrester - healingsmetoder til at genskabe din sjæls fylde

Denne dag er en 'energetisk dag' men også i høj grad en 'fysisk dag' idet vi her arbejder med skader, der er opstået på grund af skader på din fysiske krop - i tidligere inkarnationer og/ eller i dette liv ved din fødsel og op til 2 års alderen,

Kursus-dagen afholdes i 
København, lørdag den 10 juni kl. 10.00 - 16.30
Sted: Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.th, 2100 København Ø www.astrologi.dk
(Søndag den 11 juni afholdes kurset Balance i sjæls-dimensionen)
 
Århus lørdag den 7 oktober . 10.00 - 17.00
Sted: Lysets Hus, Posthussmøgen 11, 8000 Aarhus C 
http://www.lysetshus.dk/info/kortadresse.html

(Søndag den 8 oktober afholdes kurset Balance i sjæls-dimensionen)


 Slagelse lørdag den 25 november kl. 10.00 - 17.00
Sted: Valmuevej 24, 4200   Slagelse eller online på webinar  www.merethebonnesen.dk

(Søndag den 26 november afholdes kurset Balance i sjæls-dimensionen)
 
 

 

 

Pris:  kr. 1000.- betaling senest tirsdagen før kurset,  incl. kaffe, te, vand frugt og snacks.
Kr. 850.- for deltagelse online på webinar i Slagelse
20% rabat på prisen, når du gentager kurset

Tilmelding til kurserne med onlinebooking her

Når du har tilmeldt dig får du en mail med info om betaling og praktisk info.

Du kan deltage fysisk i kursus-dagene i København, Århus og Slagelse og deltage online med direkte webinar fra kurset i Slagelse.

Kryon, som er min guide, har over det sidste halve år åbnet min bevidsthed og indsigt om konsekvenserne af at dø ved fysisk lemlæstelse.

Når man dør gennem voldsom fysisk smerte og lidelse kan det medføre, at sjælen  ikke går 'rent' over - og at der på grund af det fysiske chok, bliver fraspaltet 'sjæls-flager'  man ikke får med, når sjælen forlader kroppen og skifter tilstand.

Denne fraspaltning er medvirkende til, at man kan bringe erindringer og chok med ind i den næste inkarnation og manifesterer det i sin nuværende krop, ved  et fysisk symptom på noget som er sket i et tidligere liv.

Det er ikke meningen det skal ske på denne måde, men det er en nærmest 'teknisk fejl' som opstår fra choktilstanden og den fysiske smerte i dødsøjeblikket, der på denne måde forstyrrer sjælens overgang. 

Skaden kan også give sig udtryk i mindre kontakt og tillid til sjælens kompetencer og potentialer.

Er man i mange inkarnationer død gennem fysisk lemlæstelse og smerte, kan man have fraspaltet mange små sjæls-flager, og dette kan have en konsekvens for, hvordan din sjæl kan inkarnere i dine næste inkarnationer. 

Vi vil arbejde med, at du kan hente og få integreret dine sjælsrester, og gennem denne proces få erkendelse om, og mulighed for, at lære at formidle det for andre. Du lærer metoden, og kan således efter kurset formidle at andre kan hente og integrere deres sjælsrester.

Metoden får fat i sjælsaspekter på en anden måde end f.eks. soul body fusion, og er således en af flere måder man kan bedre og integrere oprindelige sjælskvaliteter. 

Jeg har skrevet lidt om sjæls-skader i et blog-indlæg som du kan se her 

Vi vil også arbejde med fysiske traumer i dette liv som kan give voldsomme ubalancer i din sjælskontakt - og her vil vi arbejde med din fødsel og den første tid i dit liv, idet vi som voksne kan være meget påvirkede af fysiske overbelastninger, chock og skader der er relateret til fødslen og 'overlevelses-mekanismer',  vi har etableret i denne periode af vores liv.

Voldsom fysisk belastning på kroppen og nervesystemet  påvirker vores kontakt til vores krop - men vores  vores kontakt til vores sjæl kan også lide under et fødselstraume og vi vil arbejde med at 'restituere' kontakten med sjælen, og integrere, hente eventuelle sjælsrester der er blevet fraspaltet gennem fødsel og den første tid i en fysisk krop.

Tilmelding med onlinebooking HER

Kryon har kanaliseret dette om angst og 'mellemrummet' som er tiden mellem 2 inkarnationer:

Mellemrummet mellem inkarnationer og den forståelse der er for dette mellemrum i menneskeheden, er præget af dødens angstpåvirkning i mennesket.

Døden har i menneskehedens historie været bærer af angst. Døden har båret angst ind i menneskets følelseslag og har personificeret angst, som kommer af livets omskiftelighed. Og den fare, der er relateret til at have en fysisk krop og derigennem være sårbar for påvirkninger og forandringer i denne fysiske krop.

Den fysiske krop er forgængelig i forhold til sjælens natur, og et menneske bruger halvdelen af sit liv på vejen til døden, idet den proces, der indleder kroppens forfald indtræffer ofte midt i livet.
Denne proces er for mange den, der faktisk åbner for behovet, trangen, nødvendigheden af at arbejde med spirituel udvikling. Det er de svage indledende tegn på ikke at være uforgængelig, der sætter denne proces i gang.

Der bliver på kurset et meget stærkt healingsfelt fra den Angeliske sfære, som vil hjælpe os til at transformerer fysiske såvel som psykiske mønstre og blokeringer.

Så selvom vi kommer til at arbejde meget dybt, er vi i de bedste hænder  

 

Metode og indhold:

Metoden er, som andre af mine kurser givet af den kosmiske mester Kryon, og denne kursus-dag vil blive kanaliseret primært fra Kryon med støtte af Metatron.

Kursus-dagene består af oplæg og kanaliseringer, der forbinder dig med det Interplanetariske bevidsthedsfelt.  Alle metoder bliver demonstreret og du prøver derefter at give og modtage healing, så du kan bruge det efter kurset. 

Når du arbejder i dette felt, stiller du dig til rådighed for klienten, for klientens sjælsvibration – og dens iboende visdom om balance. 

Alle metoderne er derfor hjælp til selvhealing

Der etableres et meget stærkt læringsfelt på disse kurser, og det er derigennem du kommer i kontakt med dine kompetencer og lærer at bruge metoderne.
Du behøver således ikke at have nogen særlig erfaring med denne form for healing for at kunne deltage, blot du har en adgang til og interesse for at arbejde energetisk og med dig selv.

Du modtager straks efter kurset lydfiler af den fælles undervisning og demonstrationerne. 

Praktisk information om online deltagelse  i Slagelse:

Du kan i efteråret deltage online med live stream fra alle kurserne i Slagelse 

Du deltager på online på webinar, med live billede og lyd fra undervisningen.

Du vil få mulighed for at udveksle healing med en anden online-deltager - jeg laver en lukket gruppe for jer, der deltager online og her kan du finde eller 'få tildelt'  en anden online deltager, du kan udveksle de enkelte healingsmetoder med når deltagerne i Slagelse udveksler indbyrdes.  I  kan så selv vælge at have direkte kontakt på  skype eller chat når I udveksler. Der er begrænset mulighed for at stille spørgsmål og have dialog med Merethe, når du deltager online.

Du modtager lydfil med optagelse af kurset. 

Pris for online deltagelse er kr. 1700.- 

Se mere om teknikken med webinar her