December meditations serie på webinar er nu fri afbenyttelse på min gratis side her

Serien omhandlede blandt andet at stå i sit hjerte, relationer og forventninger til disse, og derfor er den lagt op til fri afbenyttelse i anledningen af sommeren og ferietiden.

Den var den 4 serie i 2016 og konceptet det samme - stærk formidling af støtte og healing en halv time 4 torsdage med en gratis intro meditation - se længere nede på siden hvad de enkelte episoder har omhandlet  - og jo, det virker også for dig der ikke har været med 'live' !

Mange har deltaget og jeg får mange tilbagemeldinger om at 'det virker' og det er en stor glæde at kunne formidle disse serier.

December meditations serie er kanaliseret fra Plejadernes råd, med Kryon, Metatron og det Galaktiske Råd

 

Hvad er en kanaliseret meditations-serie ?Krystaller i portal beskåret

Serien er kanaliseret, hvilket betyder at jeg formidler healing og indsigt fra ikke fysiske bevidsthedstilstande - andre dimensioner, hvor tilstedeværelsen ikke er i 3.dimensionel fysisk form som den vi har som mennesker, men hvor tilstedeværelsen er lige så virkelig, blot i en energetisk form / dimension og vibration som Engle og andre højtvibrerende lys-væsener.

Jeg bruges som ’værktøj’, som  ’kanal’ for disse vibrationer og de videregives til dit energisystem og skaber vækst og healing for dig der deltager.

Denne serie ledes af Plejadernes Råd, og vil formidle kontakt til andre bevidstheds-repræsentanter gennem det Galaktisk råd, således at du der deltager, kan få den kontakt og støtte du har brug for.

En støtte der gives på en måde, der er i balance med din oprindelse, med den visdom og de potentialer der ligger tilgængeligt i en sådan kontakt.

Mine primære guider Metatron og Kryon hjælper mig, til at kunne formidle et meget bredt og stærkt felt af indsigt og balance til dig, der deltager.

Det følgende er Plejadernes introduktion til serien: 

Vi er Plejadernes råd og vi har i denne tid tiltrådt vores kosmiske forpligtelse til at støtte menneskeheden i denne tid, hvor bevidstheden forandre sig nærmest eksplosivt for jer både kollektivt og individuelt.

Der tales i jeres verden meget om lys og mørke og den kamp der er – vores perspektiv er et andet – vores perspektiv er, at kampen er ovre og at I som enkelt mennesker kan læne jer ind i lyset – i forandringen – i skønheden – i visdommen og balancen og derigennem hjælpe jeres kollektive bevidsthed, menneskeheden overordnet til at læne sig ind i samme balance.

Denne serie vil hjælpe dig i dit indre, i dit ydre, i dit følelsesvæsen, i din sjælskontakt, i din sande vej, idet du er alt dette i dit væsen.

Og det er dit væsen vi vil møde og samarbejde med, i disse møder med denne kanal, som bliver støttet af det kosmiske hjertevæsen Kryon, den altlysende angeliske Metatron  og det Galaktiske råd, i denne formidling af galaktisk vibration og balance.

Vi glæder os til at møde dig og alt det du er.

Se intro meditationen her:

Læs transkription af meditationen her

Klik her og læs udskriften af meditationen: 

17-11-2016-intro-meditation-udskrift

Følgende er uddrag af de enkelte episoder:

Episode 1

Det er Kryon der italesætter fra Det galaktiske råd/samfund;

Mød os blot i de hjertes lag som er dybere end dine aflednings-mekanismer og dine projektioner.
Vi ser din skønhed folde sig ud som en blomst, som en busk som springer ud og vokser op, som solen på vandet, som bølgernes brusen når de skylder ind over stranden.

Vi ser det i alle disse lovmæssigheder, der er i naturen og du, vort barn er også en del af denne natur, idet din krop er en del af denne natur.

Du er i sandhed ikke opstået herfra men du er ER del af Gaia, du er del af jorden idet din krop gennem evolutionen har udviklet sig til den, den er i dag.

Vi nærmer os dine skjulte skatte og vi nærmer os skønhed, som ligger dybt i dig og vi nærmer os det, fordi du tillader os at se dig - tillader at vi ser dig, vort barn.

Dig, vor mester,
Dig, vores guddommelige udspring
og idet du tillader dig at blive set, så kan du se dig selv,
så kan du give dig selv den gave at se den skønhed, vi ser.

I går i jeres julemåned og dette er den første gave du får i december: Dette at se dig selv i disse skønne, skønne, skønne, smukke og dybt autentiske lag,.

Episode 2:

Nedenstående er en lille del af hvad der blev arbejdet med - om forventninger, sandheder og valg i denne søde juletid.

Arbejdet nærmer sig dit hjerte og ganske, ganske, forsigtigt lægger vi kærlighedsvibration ind omkring dit hjerte, for mange af jer bliver mere sårbare i denne tid.

I bliver mere sårbare fordi der er, fra jeres menneskevæsen og fra jeres sociale sammenhænge, store forventninger til denne tid.
Forventninger, som nogle af jer kan indfri og andre ikke.

Forventninger, som det for nogle er sandt at prøve at indfri og for andre ikke er sandt, at skulle indfri.

Der er krav om samvær, om menneskelige sociale sammenhænge, som måske ikke har været aktive hele året og som pludselig skal genopstå, fordi det er jeres højtid.

Det giver for nogle af jer et stort pres i jeres hjerter.

Nogle af jer er bevidste om dette pres.

Andre er så vant til at undertrykke dette pres, fordi I ønsker så meget at gøre det bedste for jeres medmennesker, for jeres familier,
om end det måske har en stor konsekvens for dig selv personligt,
om end det måske tager dig flere dage at komme dig, efter sådanne arrangementer.

Den støtte vi lægger ind i dit hjerte, er en støtte som kan hjælpe dig til at mærke din sandhed, den sandhed som er din.
Og ja, siger du, men hvis det er min sandhed, der gør andre ondt, kan jeg ikke leve min sandhed!!

Dertil vil vi sige, det der er sandt er ALTID sandt, og man har altid tilladelse og lov til at stå inde for sin egen sandhed.
Og idet man ejer sin egen sandhed, derigennem kan man yde noget for andre, som måske er deres sandhed.

Men det er, når du ikke står i erkendelsen af din egen sandhed, at du bliver presset i disse sociale sammenhænge.

At stå i din egen sandhed betyder ikke, at alt skal være på din måde, at du skal have ret,
men det betyder noget for din forbindelse til dig selv,
for din anerkendelse for dig selv,
din anerkendelse af dig selv og din kontakt til dig selv, som vi arbejdede med sidst.

Står man i denne kontakt, så anerkender man at ens sandhed måske er en anden, end ens familie.
Da har man det største udgangspunkt for at kunne tage nogle valg, som både er konstruktive for en selv og for familien.

Står du ikke i din egen sandhed, vil du måske tage valg, som udelukkende er konstruktive for andre og dermed presse dig selv til at miste din egen forbindelse med din sandhed.

Men står du i din erkendelse og din sandhed, da kan du vælge at gøre det på andre måder end din og stadig bevare kontakten, intakt til dig selv, til dit hjerte idet det således er et valg du tager.

Vi tager alle valg, som ikke er af hensyn til os selv men er af hensyn til andre og dette er en god egenskab at have, som medmenneske.Arbejdet nærmer sig dit hjerte og ganske, ganske, forsigtigt lægger vi kærlighedsvibration ind omkring dit hjerte, for mange af jer bliver mere sårbare i denne tid.

I bliver mere sårbare fordi der er, fra jeres menneskevæsen og fra jeres sociale sammenhænge, store forventninger til denne tid.
Forventninger, som nogle af jer kan indfri og andre ikke.

Forventninger, som det for nogle er sandt at prøve at indfri og for andre ikke er sandt, at skulle indfri.

Der er krav om samvær, om menneskelige sociale sammenhænge, som måske ikke har været aktive hele året og som pludselig skal genopstå, fordi det er jeres højtid.

Det giver for nogle af jer et stort pres i jeres hjerter.

Nogle af jer, er bevidste om dette pres.

Andre er så vant til at undertrykke dette pres, fordi I ønsker så meget at gøre det bedste for jeres medmennesker, for jeres familier,
om end det måske har en stor konsekvens for dig selv personligt,
om end det måske tager dig flere dage at komme dig, efter sådanne arrangementer.

Den støtte vi lægger ind i dit hjerte, er en støtte som kan hjælpe dig til at mærke din sandhed, den sandhed som er din.
Og ja, siger du, men hvis det er min sandhed, der gør andre ondt, kan jeg ikke leve min sandhed!!

Dertil vil vi sige, det der er sandt er ALTID sandt, og man har altid tilladelse og lov til at stå inde for sin egen sandhed.
Og idet man ejer sin egen sandhed, derigennem kan man yde noget for andre, som måske er deres sandhed.

Men det er, når du ikke står i erkendelsen af din egen sandhed, at du bliver presset i disse sociale sammenhænge.

At stå i din egen sandhed betyder ikke, at alt skal være på din måde, at du skal have ret,
men det betyder noget for din forbindelse til dig selv,
for din anerkendelse for dig selv,
din anerkendelse af dig selv og din kontakt til dig selv, som vi arbejdede med sidst.

Står man i denne kontakt, så anerkender man at ens sandhed måske er en anden, end ens familie.
Da har man det største udgangspunkt for at kunne tage nogle valg, som både er konstruktive for en selv og for familien.

Står du ikke i din egen sandhed, vil du måske tage valg, som udelukkende er konstruktive for andre og dermed presse dig selv til at miste din egen forbindelse med din sandhed.

Men står du i din erkendelse og din sandhed, da kan du vælge at gøre det på andre måder end din og stadig bevare kontakten, intakt til dig selv, til dit hjerte idet det således er et valg du tager.

Vi tager alle valg, som ikke er af hensyn til os selv men er af hensyn til andre og dette er en god egenskab at have, som medmenneske.

Episode 3

Vi er Kryon i denne skønhedsaften, i denne krystallinske måne, i denne krystallinske aften, der fyldes af fuldmånens indstrømning.

Vi rider på bølgen fra den store åbning den 12.12, hvor der var endnu en portalåbning, som er med i forberedelsen til den store åbning -  til det, der er jeres Nytår.

Det, at der åbnedes endnu en portal ind jeres kollektive bevidsthedsfelt på denne jord den 12.12, forstærkede fuldmånens kraft.

Det er derfor, så mange der underviser og kanaliserer meditationer har aktiviteter, og føler sig kaldet til at videregive støtte og balance i denne tid.

Og det er godt og nyttigt, at I er så mange, der responderer på de forskellige tilbud som gives.

Idet det er vigtigt, at I står så fast i jer selv,

at I står så sandt I kan, i jer selv,

at I står i så stor kontakt med jeres kærlighed, glæde og lys i jer selv,

således I kan åbne i en tryg vished om det befordrende i skiftet den 1. januar.

Skiftet er endnu et spring i bevidstheden, et spring der er nødvendigt, således I kan komme ud af den klemme I er i kollektivt, hvor mørket kæmper for sin overlevelse, og skaber lidelse og trængsler, som i Tyrkiet og som i Aleppo.

Trængsler som transformeres, hvor hjælp kan køre ind og redde nødstedte mennesker, men tiden inden hjælpen kører ind, er hård at bevidne.

Ikke kun for de, der lider i Aleppo men også for de, som har medfølelse og et åbnet hjerte og kender lidelse som jer, som I.

Vid at der er en balance som udvides

Vid at der er en retning der følges

Vid at der er udfordringer i processen og at I, når I står i jeres lys, i jeres sandhed, i jeres glæde, i jeres kærlighed, støtter denne proces næsten mere end når I giver ressourcer, penge.

Det er så vigtigt, og vi gentager os selv, men det er så vigtigt, at I arbejder på at træde så meget ind i jer selv som I kan, i disse næste to uger.

For at kunne åbne jer og række ud og modtage den visdom, som strømmer ind.

Mens vi har talt disse ord, har vi arbejdet med den smerte som I alle bærer, for nogle som en stort aftrykt og nærmest forskydning i jeres energifelt, og for andre som bølger i jeres energifelt pga. den lidelse I er vidne til i jeres verden.

Vi prøver at støtte jer i at stå rent og ikke blive involveret i lidelser, I ikke har nogen mulighed for at forandre, men som I alligevel er med til at forandre igennem jeres egen individuelle arbejde.

Episode 4: 

Vi er Metatron med Julens hellige vibration, til jer i denne gruppe, i dette felt som er en del af en større gruppe, et større felt, som igen er en af en større gruppe og et større felt, og således en del af så mange forskellige felter i universet.

I er alle en del af universets sammenhængskraft, og denne formidling er en del af glæden, der formidles i denne sammenhængskraft.

Denne formidling er en del af nåden, der formidles i denne sammenhængskraft

og denne formidling er en del af kærlighedens kraft, som strømmer til jer i dette nu, idet du hører kanalens stemme og derigennem for mulighed for at åbne op for den støtte, der er til dig.

Idet du er i denne opsætning, åbner du for denne støtte.

Men du kan, til enhver tid, i dig selv og med dig selv åbne for en støtte som er lig.

Idet vores støtte, vores nåde, vores kærlighed, vores visdom er ikke begrænset til denne opsætning, til denne italesættelse, til denne episode.

Den er for dig livslang, konstant og hele tiden.

Vi ved, at det som menneskevæsen kan være udfordrende at være i de forandrings vinde, som blæser på jeres klode netop nu, og dette vil vi i særdeleshed formidle en støtte til i dag,

således I ikke mister modet men bliver opløftet.

således at I ikke mister tråden men holder fokus,

således at I ikke bliver mismodige og irriterede, men vover at åbne i tillid til de processer som folder sig ud over julen.