Corona forholdsregler: 

Jeg har åbent igen for fysisk behandling.

Jeg følger anvisningerne fra sundhedsmyndighederne, så derfor skal voksne lige nu benytte mundbind eller visir, og du skal have en frisk test eller et coronapas der viser, at du enten er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer af enten PCR- eller lyntest.

Børn, som skal til behandling, er undtaget men gælder for dig som forælder, der kommer med dit barn.

Der er andre undtagelser til kravet om mundbind og test og dem følger jeg også – se mere længere nede.

Jeg spritter alle håndtag og overflader af der er blevet berørt af inden og efter du kommer, og har selvfølgelig selv god håndhygiejne.

Jeg lufter ud og bruger (som altid) rene lagener til hver klient.

Jeg sørger for god tid mellem behandlingerne, så vent venligst med at gå ind til 5 minutter før din tid, møder du ikke andre kunder, og jeg har klaret rengøring og udluftning.

Du bedes vaske hænder eller spritte af før og efter behandling.

Du bedes komme alene til din egen behandling. Skal dit barn behandles, så kom kun en voksen med barnet, og medbring selv bøger til højtlæsning, legetøj og andet.

Lad evt. chauffører vente i bilen.

Krav om mundbind – her er undtagelserne :

Der gælder dog undtagelser for følgende:

  • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
  • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
  • Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis politiet skal foretage identifikation.

Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet. Det skal til gengæld fremstå troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om mundbind og visir.

En undtagelse fra at bruge mundbind betyder ikke, at kunden også er undtaget fra at bruge visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, så skal visir bruges og omvendt. Man er derfor kun undtaget fra kravet, hvis man hverken kan bære mundbind eller visir.

Krav om mundbind gælder til og med den 15. april 2021.

Test og coronapas – her er undtagelserne:

Følgende er undtaget kravet om test /coronapas:

  • Børn under 15 år.
  • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.
  • Personer, der tidligere har været smittet med coronavirus/covid-19. Denne undtagelse omfatter alene personer, der kan fremvise dokumentation for en positiv covid-19-test, der er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden vedkommendes ankomst til lokalet eller lokaliteten.

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Kurser

Der er lidt færre pladser på kurserne i år end sædvanlig, da jeg selvfølgelig skal overholde plads og afstandskrav på de fysiske kurser i Slagelse og Aarhus.

Afstandskrav som, sammen med masser af håndvask, sprit og udluftning  gør, at vi passer på hinanden, mens vi er på kursus.

Er du i risikogruppe, kan du jo deltage hjemme fra sofaen, med online transmission fra dagene i Slagelse.