Bevidsthedsrejse i dimensionerne

En to-dages workshop hvor
ubevidste dimensionslag kan blive bevidste,
hvor du kan erkende og møde dit
multi-dimensionelle selv
og integrere den visdom, der er tilgængelig.

Kryon siger om workshoppen: Forandringerne i jeres verden og bevidsthed stiller stadig større krav til dig der har sagt ja til at gå i front, som har sagt ja til aktivt at arbejde med og implementerer disse forandringer for verden og for dine medmennesker.

Denne workshop vil styrke dig som det redskab du er i denne proces. Dit redskab er din sjæls-indstrømning, din bevidsthed, dine følelser tanker og din krop.

Vi vil på disse to dage tilbyde dig en opgradering, der kan åbne dig i en ny balance, give dig en ny rækkevidde, forøge din sjælsindstrømning og give dig kontakt med de samarbejdspartnere fra den galaktiske dimension, som står klar til at møde dig, samarbejde med dig, undervise dig og rejse med dig i de forandringer, der manifesterer netop nu.

Bevidstheds-rejse i dimensionerne er en kanaliseret workshop, der arbejder med åbning til de dimensionslag af dig og din sjæl som ER en del af dig selv men som du måske ikke er vant til at forholde dig til. En indre rejse i dit indre univers, som er meget større større og meget mere facetteret end du erkender.

Vores krop forholder vi os til hver dag - vores følelser også - vores tanker ja, men vi er meget mere end det - vi er sjælsbevidsthed, vi har viden om energetisk bevidsthed, andre energetiske tilstande end den menneskelige. VI har fornemmelser af enhed, guddommelighed, universel energi, lys ...

Alle disse fornemmelser er måske bare fornemmelser, men de kan blive til erkendelser - at DU faktisk også er energetisk bevidsthed,at  DU er enhed, DU er forbundet med det guddommelige som du ser det

Disse to dage vil vi rejse i bevidsthed - din bevidsthed og vores fælles bevidsthed som menneskehed.

Du vil, med din bevidsthed, kunne åbne til nye lag af dig selv - af din sjæl - af den sjælegruppe du er del af . Måske få nye indsigter om, hvorfor du er her, dit kald og de kompetencer du har, som gør dit kald muligt og sandt

Vi vil ligeledes arbejde med evnen til at være i flere bevidstheds-dimensioner på en gang.

At arbejde med disse udvidelser af bevidsthed giver en større ankring i livet - en større jordforbindelse - hvilket jo er forunderligt, når arbejdet er så udvidende, men en bevidst kontakt  giver dig mulighed for at være tilstede på jorden med denne bevidsthed - med hele dig!

Portalen:

Vi vil arbejde med erkendelse af den kontakt, du har i flere lag af dig selv. Mange forskellige energier / repræsentanter  vil være tilstede denne weekend fra mange forskellige bevidstheder. Nogle af dem er ankret i en udveksling direkte i portalen i Slagelse. Det er Lemurien, Arcturus, Sirius, Plejaderne og Andromeda. Derudover er der åbninger til det Galaktiske Råd, Ashtar kommandoen, en kosmisk tidslinie frekvens og flere stjerneformationer herunder Pollux.

Der vil være en direkte energetisk udveksling med dig der deltager, men på en anden måde end du måske kender det fra undervisning, der benytter shamanistiske metoder til at holde energetiske gruppefelter

Workshoppen afholdes i efteråret i Århus: 

den 17-18 november. Lysets hus, Århus

Lørdag den 17 november 10-17 og søndag den 18 november 9-16

Pris· Deltagelse incl. lydfil  kr. 2000.- betales senest tirsdag før kurset.

Prisen er incl. kaffe, te, frugt og snacks. Frokost medbringes selv.

 TILMELDING MED ONLINEBOOKING HER  eller send en mail til merethe@merethebonnesen.dk  så melder jeg dig til

Du får derefter en mail med praktiske informationer

Workshoppen blev afholdt i Slagelse foråret 2018