Balance i sjæls-dimensionen

En healingsmetode der balancerer din sjæls indstrømning i de yderste dimensionslag 

Denne metode rækker helt ud til din sjæls oprindelse – og tilbyder balance i sjælens oprindelse og den opkobling, der er skabt for at den kan forbinde sig til og udveksle med en jordisk eksistens – en fysisk krop og et følelses-legeme.

Kursusdagen afholdes i:

København, søndag den 11 juni kl. 9.00 – 16.00
Sted: Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.th, 2100 København Ø
www.astrologi.dk
(lørdag den 10 juni holdes kurset ’Hentning af sjælsrester’)

Århus, søndag den 8 oktober kl. 9.00 - 16.00
Sted: Lysets Hus, Posthussmøgen 11, 8000 Aarhus C  
http://www.lysetshus.dk/info/kortadresse.html
(lørdag den 7 oktober holdes kurset ’Hentning af sjælsrester’)

Slagelse, søndag den 26 november kl. 9.00 – 16.00
Sted: Valmuevej 24, 4200   Slagelse eller online på webinar. 
www.merethebonnesen.dk
(lørdag den 26 november holdes kurset ’Hentning af sjælsrester’)

Pris:  kr. 1000.- betaling senest tirsdagen før kurset,  incl. kaffe, te, vand frugt og snacks.
Kr. 850.- for deltagelse online på webinar i Slagelse
20% rabat på prisen, når du gentager kurset

Tilmelding til kurserne med onlinebooking her

Når du har tilmeldt dig får du en mail med info om betaling og praktisk info.

Du kan deltage fysisk i kursus-dagene i København, Århus og Slagelse og deltage online med direkte webinar fra kurset i Slagelse.

En deltager i i kursusdagen i København siger:Et meget smukt kursus. Kan kun anbefale på det varmeste. Og Merethe's varme, humoristiske og stærke måde at lede processen er fantastisk.

Den store åbning i vores kollektive bevidsthed her på jorden gør, at flere åbner til nye bevidstheds- og dimensionslag, der har en meget højere frekvens, end vi tidligere har kunnet forbinde os til.

Dette giver mulighed for stor spirituel vækst, men er samtidig udfordrende for vores krop og vores følelseslag, der er underlagt livet i en tredimensionel verden.

Jo længere vi rækker ud – jo større balance kræver det i kroppen.

Når vi rækker længere ud, kan vi også møde konsekvensen af meget overordnede ubalancer i vores sjæls-energi. Ubalancer eller forskydninger kan ligge i den kontakt vores personlige sjælsenergi har til opkoblingen til universets frekvens, til en sjælsgruppe eller i andre opkoblinger.

Tidligere har sådanne ubalancer ikke haft nogen nævneværdig betydning for vores jordiske liv, men idet vi i denne tid åbner stærkt og hurtigt for så højfrekvente bevidsthedslag, kan disse ubalancer blive aktive og give voldsomme symptomer i krop og følelsesmæssige processer.

For nogle kan disse ubalancer skabe kaos, som ikke rigtig er til at give nogen fysisk diagnose eller forklaring på.

For andre skaber det problemer med at være i kontakt med ens sandhed, følelsen af at gøre alt det rigtige, arbejde med personlige processer og alligevel have følelsen af at stå i stampe – ikke at kunne høste frugterne af det store arbejde og de mange indsigter man har erhvervet.

Metode og indhold:

Metoden er, som andre af mine kurser givet af den kosmiske mester Kryon, og denne kursus-dag vil blive kanaliseret primært fra Kryon med støtte af Metatron.

Kursus-dagene består af oplæg og kanaliseringer, der forbinder dig med det Interplanetariske bevidsthedsfelt.  Alle metoder bliver demonstreret og du prøver derefter at give og modtage healing, så du kan bruge det efter kurset. 

Når du arbejder i dette felt, stiller du dig til rådighed for klienten, for klientens sjælsvibration – og dens iboende visdom om balance. 

Alle metoderne er derfor hjælp til selvhealing

Der etableres et meget stærkt læringsfelt på disse kurser, og det er derigennem du kommer i kontakt med dine kompetencer og lærer at bruge metoderne.
Du behøver således ikke at have nogen særlig erfaring med denne form for healing for at kunne deltage, blot du har en adgang til og interesse for at arbejde energetisk og med dig selv.

Du modtager straks efter kurset lydfiler af den fælles undervisning og demonstrationerne. 

Kryon siger om denne healings-metode.

Balance i din sjæls yderste dimensions-lag er en meget vigtig metode, der introduceres for at støtte I, der går i front i den kollektive spirituelle udvikling.

Når man går i front, baner man vejen for andre der kommer efter – og dette kræver specielle værktøjer, mekanismer til at bibringe og fastholde balance, selvom man som menneske personligt, energetisk og sjæleligt bliver udfordret idet man konstant går nye veje, åbner nye former for kontakt med helt nye bevidsthedslag, der indtil nu ikke har været tilgængelig for kontakt for mennesker.

Det er derfor vigtigt at modtage healing og støtte, der kan stabilisere dig så meget som muligt, således at du kan holde balancen på mange planer i din proces med at åbne dit sind, din sjæl, din bevidsthed – og således at du kan fortsætte denne åbning – i tryg forventning om, at du kan holde til det, at du kan imødekomme de forandringer i disse højfrekvente lag med tillid og erkendelse af sandheden i denne proces.

Vi vil holde dette undervisningsfelt for alle jer, der føler jer trukket til denne kursus-dag.
Du kan måske klart mærke, at dette er et kursus for dig, måske er det helt uforståeligt for dig at du føler dig trukket til denne metode –
Begge reaktioner er sande indikationer på at du kan få hjælp og støtte på denne dag.

Vi er Kryon i menneskehedens tjeneste gennem denne kanal.

Praktisk information om online deltagelse  i Slagelse:

Du kan i efteråret deltage online med live stream fra alle kurserne i Slagelse 

Du deltager på online på webinar, med live billede og lyd fra undervisningen.

Du vil få mulighed for at udveksle healing med en anden online-deltager - jeg laver en lukket gruppe for jer, der deltager online og her kan du finde eller 'få tildelt'  en anden online deltager, du kan udveksle de enkelte healingsmetoder med når deltagerne i Slagelse udveksler indbyrdes.  I  kan så selv vælge at have direkte kontakt på  skype eller chat når I udveksler. Der er begrænset mulighed for at stille spørgsmål og have dialog med Merethe, når du deltager online.

Du modtager lydfil med optagelse af kurset. 

Pris for online deltagelse er kr. 1700.- 

Se mere om teknikken med webinar her