Jeg kanaliserer Ashtar

Ashtar, som du måske kender fra beskrivelserne om Ashtar kommandoen.

Ashtar beskriver sig og kommandoens gerning som støtter, der vedligeholder balancen i universets sammenhængs-kraft.

I juli 2018 var jeg i USA for at tiltræde et større portal og udvekslingsarbejde med det galaktiske samfund.

I den forbindelse inviterer Ashtar dig til at tiltræde en udveksling med dette verdensomspændende energetiske arbejde i fire kanaliseringer.

Gennem disse transmissioner formidles information, frekvens og bevidsthedsåbning til dig, der tiltræder.

Det er gennem din egen tiltrædelse, at du får en individuel kontakt og udveksling med feltet.

Din tiltrædelse er gennem din bevidsthed, energetiske opsætning og sjælsfrekvens, når du lytter.

Transmissionerne giver dig mulighed for at udveksle med de nye udvekslinger og åbninger der er etableret i vores kollektive bevidsthed, samt tiltræde en udveksling med den rolle Ashtar har i dette arbejde.

Formidlingen videregives fra Ashtar på denne måde, så du deltager ikke via mig eller min bidrag til arbejdet, men gennem dig selv.

Således kan du tiltræde dit eget individuelle arbejde og udveksling med et større arbejde der startede i juli 18 og som fortsat er i gang.

Sikke en kraft!

Wauv…Jeg kunne tydeligt mærke en åbning og noget der næsten føltes som en opkobling til mit hjertechakra, da transmissionen startede.

Jeg ser samtidig mit eget samarbejde med Ashtar Kommandoen – noget der oversættes i min visuelle menneske forståelse til, at jeg ligesom træder frem og kommer med information fra det felt, jeg repræsenterer.
Udveksling – mødeagtig fornemmelse. Samtidig oplevede jeg, hvordan det ligesom åbnede for en ansvarligheds fornemmelse.

Indholdet på de 4 lydfiler er:

0. introduktion til arbejdet med Ashtar og samtidig en invitation til at tiltræde en udveksling

1. transmission – forberedelse

2. transmission – mytiske væsener, kontakt til naturen og derigennem til Ashtar

3. transmission – Plejaderne, kontakt til naturens oprindelige visdom, Ashtar og kraft i balance

Du får nu den første transmission med Ashtar som tidligere var udgivet separat med når du køber denne serie

Prisen er nu nedsat til kr. 100.-

Når du køber den i webshoppen, får du straks tilsendt linket til lydfilen på din købs kvittering.

Bemærk: der er på dette køb ingen ‘informations-side’ da transmissionen udelukkende er på lyd og ikke video, så du klikker blot på din kvittering og kommer direkte på lydfilen.

I begyndelsen af intro-transmissionen siges der:

Ashtar, Ashtar kommandoen, vi og vores funktion har været beskrevet med malende historier i billeder og i ord, i de new age bevægelser som har fejet over jeres jord. Der er i disse sociale gruppe og sammenhænge beskrevet / skabt en forståelse omkring Jeg Ashtar og min Kommando og dens funktion.

Nogle af disse beskrivelser er præget af menneskelig forudindtaget hed og forståelser baseret på menneskelige erfaringer om overherredømme, kramp, krig og måder at vinde territorier.

Andre medbringer den dybde, som også beskriver vores formål, og som faktisk er vores eksistensgrundlag for overhovedet at befinde os i denne galakse og i dette univers.

Det er sandt, at vi har rollen som universets udøvende magt. Det er denne udøvende magt, som bliver italesat gennem dominans, gennem manipulative billeder omkring magtbalancer og som sagt overherredømme.

Den dybereliggende grund til vores eksistens er ikke baseret på magt, men er baseret på den universelle lov om balance.
Den universelle lov om balance, der opstår fra et kærlighedsprincip – opstår fra et princip om rummelighed, om lys og mørke, om Ying og yang.

Rummelighed i den forstand, at mange eksistenser har deres manifestation i dette univers, og at der skal, i den udveksling, være plads til de
som bidrager til den universelle balance.

Der skal være plads til de der bidrager til det arbejde der giver plads til forandring, ud fra denne balance.

Det er her, vi har indtrådt i vores rolle som en reguleringsmekanisme.

og til slut

Den næste fase er tiltrædelse af enkelte mennesker. Enkelte mennesker / individuelle mennesker som ikke nødvendigvis er i gruppe sammenhæng, men som igennem en vilje og villighedstiltrædelse bliver en del af den gruppe, som indtræder i en større kommunikation med i første omgang Ashtar dimensionen.

For nogle vil det være som at komme hjem, at træde ind i denne udveksling. For andre vil det være skræmmende, spændende, måske noget du ikke har lyst til at gøre netop nu, men vil vente lidt med.

I denne først transmission formidles blot en invitation, en mulighed for tiltrædelse og en proces, hvori du kan fundere over disse ord, over denne frekvens der bliver tilbudt, at det overhovedet er tid nu.