Bevidstheds-rejse – efterår

Meditations- og healingsserie på webinar 

Optaget i september – december 2017 og ‘virker’ på samme måde når du hører den efterfølgende! 

Købes i webshoppen her.  Se flere praktiske info længere nede.

At rejse i bevidsthed kan gøres på mange forskellige måder – når du går i naturen, lytter til musik, laver energetiske eller meditative øvelser – alt er forskellige måder at rejse i bevidsthed.

Denne serie tilbyder dig en rejsefælle, faktisk mange rejsefæller. Kanalen som stiller sig til rådighed, de deltagere der melder sig til denne serie og Vi, Metatron, Kryon, og det felt af galaktiske frekvenser der formidles gennem det portalfelt kanalen formidler serien.

Vi er klar til at følges med dig:

Følges med dig, samtale med dig om de processer du er i, arbejde med din energetiske frekvens så du er klar til de mange skift der vil komme i jordens vibration, følge dig i de følelsesmæssige processer du gennemlever, og være der med støtte så du holder balancen i dit menneskevæsen.

Vi vil på denne rejse danse med din sjæl – samtale med din sjæl, lytte og udveksle med din sjæl, møde din sjæl der hvor vi kan mødes og derfra folde en ny forbindelse ind til dig – til dig som menneske, til din krop som det fartøj du lever og manifesterer din sjæl.

Vil du med, så møder vi dig i glæde, kærlighed og genkendelse.
Vi er Metatron gennem denne kanal.

JULEPRIS  kr. 400.- Du sparer 100.-  for adgang til  ubegrænset video, lydfiler til download samt udskrift af alle episoder . KØB SERIEN HER

Hver episode er på en time og denne gang i 2 dele – en optakt med en generel opgradering af dit energisystem og derefter selve transmissionen på cirka 30 minutter.

Du kan efterfølgende vælge at genlytte til hele episoden eller du kan benytte den sidste og  kortere transmission til at styrke og genetablere din balance indtil næste episode. De sidste 30 minutter får du som separat lydfil til download, som du nemt bruge som stabilisering.

Når du har købt episoden i webshoppen, får du straks tilsendt link til informations-siden, hvor du finder videoer, lydfiler og udskrifter.

Indhold – afholdte episoder:

Intro episode: Hjerte arbejde og etablering af kontakt til energetiske geometriske mekanismer, der forbinder dig til de nye indstrømninger og støtter dig i at kunne integrere dem.

Episode 1: Justering af din energistruktur, af din fysiske udstråling gennem energetiske tilføjelser og åbning af punkter i chakraerne. Derefter en fortsættelse med de geometriske energiformationer, der bliver balanceret igennem din egen resonans og udveksling med dem, så når  når de store skift ruller ind over jeres klode de næste måneder, er det igennem disse funktioner, igennem disse nye cirkulære lyspunkter i din rygsøjle og igennem den opgradering af dit energi system du kan tackle, du kan integrere, du kan tage imod, udveksle og arbejde med de skift, der kommer i bevidstheden.

Episode 2:  Vi arbejdede med længslen efter HJEM – og blev guided til en erkendelse at hjem i dette menneskeliv også er at være energetisk og sjælelige tilstede i kroppen og en måde at forlige os og finde glæden ved at være i menneskekrop i dette fysiske liv.

Episode 3: Bevidsthedsudvidelse i flere lag.

Episode 4: Balance

Billedet er et private foto – fra en anden slags bevidsthedsrejse – taget på Bonneville saltslette, Utah, USA

 

Se intro meditationen på video her og læs udskriften af teksten lige under videoen: 

 

Udskrift af Bevidsthedsrejse – efterår 2017

Intro meditationen del 1

07.09.2017

Velkommen til denne introduktion, meditation og transmission.

Jeg hedder Merethe Bonnesen og jeg er formidler og kanal for denne serie der hedder Bevidsthedsrejse, som er en moderne meditationsserie på webinar på 4 afsnit med start den 21 september.

Serien er kanaliseret, det vil sige de ord og vibrationer som formidles, kommer fra bevidsthedsfelter og bevidsthedsvibrationer som italesætter sig og præsenterer sig over for mig som Metatron,  en ærkeengel, og et bevidsthedsfelt som kalder sig Kryon.

For mig er Kryon ikke en skikkelse eller en Guide, det er et bevidsthedsfelt jeg er en del af og som jeg formidler.

Arbejdet, der bliver formidlet i dag, bliver også transmitteret igennem den galaktiske kommunikationsportal som er etableret, hvor jeg bor her, hvor jeg befinder mig nu og derfor er de frekvenser som formidles meget brede.

Jeg formidler forskellige galaktiske oprindelser som Plejaderne, Arcturus, Sirius, og Andromeda og det betyder, at selvom det måske er guiden Metatron eller feltet Kryon som kommer ind, så er den formidling facetteret også med vibration fra disse felter.

 Det er ikke mig der bestemmer, hvad der skal formidles, det er den visdom, som disse bevidstheder bringer ind.

Serien formidles på grund af den store indstrømning af meget højt bevidsthed og høj vibration ind til vores kollektive bevidsthed, til jordens energifelt og bevidsthedsfelt og når frekvensen øges i jordens energifelt påvirker det os som mennesker. Vi kan blive stressede, vi kan blive belastede fysisk, vi kan blive meget sårbare og miste fodfæstet fordi disse skift kommer så hurtigt, er så højt vibrerende og er med til at løfte vores kollektive bevidsthed, ud af den 3.dimensionelle virkelighed og op i den 5. og 6. bevidsthedsdimension.

 

Det der sker netop nu er, at dette energifelt, jeg sidder i, samler sig. Det samler sig og forbinder sig til dig, som sidder og lytter netop nu.

Det forbinder sig også til dig som lytter senere, således at når du lytter vil du bliver du koblet op på det felt, som bliver etableret i dag og som vi vil arbejde med indtil jul.

 

Måske kan du mærke noget, måske du kan du mærke noget i din krop, måske du bliver meget rolig, måske du bliver urolig, måske kan du mærke det påvirker dine følelser.

Dette er en formidling, du ikke behøver at forstå. Måske kan man sige jo, mindre du forstår, jo mere åben er du måske for at mærke –  uden at blande dig i, hvad der bliver formidlet.

Men vi mennesker vil jo gerne, og helst forstå, være dygtige. Dette er ikke noget man kan være mere eller mindre dygtig til. Du er lige så præcis dygtig, som du skal være for at være med her og tage imod den hjælp, der er til dig.

Så tak fordi du ser med og jeg vil give ordet til Metatron og frekvensen til Metatron, som træder ind med stor kærlighed til vi mennesker.

 

Vi er Metatron

Metatron er lyden, kaldenavnet fra en Angelisk frekvens som formidles.

Metatron er kaldenavnet for en formidling af Gudsfrekvens, af kærlighed fra den Guddommelige lovmæssighed i Universet, som formidles gennem vibration, gennem denne angeliske frekvens, som kan italesættes som Metatron.

Vi er kendt ud over verden og formidles på mange måder, gennem mange kanaler, gennem gerninger, gennem berøring, gennem kunstneriske udtryk.

 

Det, vi vil præsentere for dig i dag, er et tilbud om at forankre dig i dit hjerte i en forbindelse med de nye frekvenser, som har åbnet sig og fortsætter med at åbne sig.

Frekvenser, som er koblet til glæde, og frekvenser som er koblet til kærlighed.

 

Vi har i tidligere serier talt og formidlet glædesfrekvensen, den glædesfrekvens, som åbnes og gives adgang til i de nye dimensionslag. I denne serie vil vi arbejde med at tilbyde dig en dybere kontakt til dit hjerte.

Dybere kontakt til sit hjerte kan man altid bruge, dybere kontakt til hjertet er altid dejligt og godt, når man er et menneske. Det kan åbne for at give og modtage kærlighed, det kan åbne for selvkærlighed.

Men der er netop nu mulighed for at åbne dybere ind i dit hjertes dyb, der er nye kapaciteter til rådighed i dit hjerte som du kan forbinde dig med og blive bevidstgjort om.

 

Mange har arbejdet med disse meget dybe lag, gennem dyb meditation, tilbagetrækning, religiøs træning og bøn, og tilstandene har været italesat som tilstande rettet mod det Guddommelige og oplevelser givet fra det guddommelige, idet de er blevet formidlet ind i en religiøs kontekst.

Det er nu muligt, at du, selvom du ikke er en munk eller nonne, selvom du ikke tilbringer uger, måneder og år og i en hule med kontemplation, har mulighed for at åbne disse lag i dit hjerte og begynde at erkende, få bevidsthed om disse lag.

 

Måske du mærker, når vi formidler disse toner, disse ord et pres på din brystkasse. Det er, fordi du begynder at resonere med den frekvens og mulighed, fordi du dybt inde bevidst eller ubevidst har længtes efter at komme i gang, længes efter at tiltræde dette bevidsthedsarbejde, dette hjertearbejde.

Hjertearbejde er ikke udelukkende et arbejde med dit indre barn, dine sorger, dine fortrædeligheder og de ting som har gjort dig ondt, skadet eller hæmmet dig og lukket dit hjerte. Nej dette er et arbejde, som går ind bag de oplevelser du har haft i dette liv, de oplevelser du har haft i tidligere liv som menneske gennem dit menneske væsen, gennem dit sind og din bevidsthed.

 

De af jer, som kan se de energetiske strukturer, kan måske se en næsten geometriske figur, når du mærker ind i dit hjerte.

En geometrisk figur som, når du vender din opmærksomhed til den, kan iagttages.

Nogle mærker når I vender jeres opmærksomhed ind mod jeres hjerte, det fysiske hjerteslag, nogle mærker ingenting eller forsvinder.

Alt er lige godt.  Der er ikke nogen ’målen’, du er ikke i skole, du skal ikke præstere, du har din fulde ret til blot at være.

Disse geometriske figurer henleder din opmærksomhed på området, henleder din opmærksomhed ved at vække din opmærksomhed på, at der findes noget dybere end den kontakt, du har haft indtil nu med dit hjerte chakra.

At arbejde med de geometriske figurer er at åbne bevidstheden for at mærke frekvens 3. dimensionalt, 5. og 7 dimensionalt, i uendelige dimensioner og de geometriske figurer evner at kommunikere med dit menneske sind.

Mærker du, at du bliver sørgmodig eller det presser på din brystkasse, på din vejrtrækning så tag nogle dybe åndedræt ud og ind gennem munden og giv slip når du ånder ud –  lad kroppen slippe den anspændthed, som opstår ved at du sidder her og ser ud over nye dybder i dit hjerte.

 

I har alle erindringer lagt lag på lag i jeres hjerte. I har gode erindringer, smukke, glædesfyldte, kærlighedsfyldte erindringer som har åbnet, som har udvidet og som har støttet jeres evne til at vise kærlighed, vise medfølelse og omsorg for andre.

 

Disse oplevelser mærker du måske, som lag i dit hjerte, i dit hjerteområde. Måske du mærker dem som energetiske strenge og strukturer, måske du ser dem som skygger, måske du er faldet i søvn og ikke har hørt, hvad vi har sagt.

 

Tillad dig at glide ind i disse oplevelser, glide ind i disse strukturer. Måske du får erindringer og billeder fra disse gode minder. Måske du blot mærker, hvor rart det er at være sammen med disse erindringer, som har styrket dig.

 

Og du har ligeledes erindringer, oplevelser som har været for voldsomme, som har været ubehagelige og destruktive, måske ligefrem skadende for dig som barn og som voksen.

Oplevelser, hvor du er blevet skuffet, forrådt, svigtet i kærlighedsrelationer, og sådanne oplevelser ligger ligeledes i dit hjertes struktur og disse oplevelser har du højst sandsynlig haft brug for at skærme dig i mod, beskytte dig imod, lukke ned overfor.

 

Ingen ønsker at blive gjort ondt. Ingen ønsker smerte, om det er fysisk eller psykisk eller sjæleligt smerte, og når man som menneske mærker smerte, aktiveres der helt automatisk en beskyttelses mekanisme, som beskytter sindet mod smertens effekt, mod smertens udstråling.

En fornuftig mekanisme som gør, at man kan leve videre, selvom hjertet måske føles det er gået itu.

 

Vi står med dig, i omsorg, i kærlighed inde i disse oplevelser.

 

Og hjælper dig til at blødgøre dine beskyttelses-mekanismer, således at dit hjerte kan blive lutret, blive renset, give slip på den bundne smerte, blive klar til at åbne dybere.

 

Og vi ser, at I hver især har forskellige måder I oversætter dette arbejde, denne opmærksomhed inde i hjertet, og det er godt.

Du finder netop den vej, som du kan oversætte det energetiske arbejde, der bliver tilbudt dig så godt som muligt, så optimalt som muligt for dig.

 

Og vi glider længere ind i hjertet, dybere ind, men ’ind’ er ikke et sted, idet dit hjerte er multidimensionalt, så måske mærker du det, som du glider ud omkring eller er i rigtig mange tilstande i dit hjerte på en gang.

 

Og det er i denne tiltrædelse, at adgangspunktet til din rejse, i hjertet med din bevidsthed, kan begynde.

 

Vi talte i optakten om de forskellige måder, man kan rejse i bevidsthed. Mange af jer rejser i jeres bevidsthed, når I er i naturen, når I drømmer.
 
Her åbner vi for, at du kan rejse i dit hjerte til nye dimensionslag og, igennem en dybere kontakt med dit hjerte, åbne for den balance, kraft og renhed hvorigennem du kan forbinde dig til de nye indstrømninger, som kommer ind til kloden fra Universet.
Disse nye indstrømninger som kommer i mange former, i mange frekvenser, men som kommer strømmende, og strømmende og strømmende og det er i hjertet du har ressourcerne til at forbinde dig til disse strømme, til at drage nytte af den glæde de er.
 
I hjertet har du ressourcerne til at åbne din bevidsthed, åbne din verdens anskuelse, åbne dine erkendelser om dig selv og den verden du lever i og trække dig selv ud af de illusioner om smerte og lidelse som I alle har været bundet ind i, i store dele af jeres tilværelse som menneske.
 
Og den geometriske frekvens tændes af lyset, lyset omkring dig, lyset fra din sjæl, lyset fra det gruppefelt som har etableret sig og dets frekvens.

 

Den krystallinske frekvens som er i og omkring dig og som er højtvibrerende.

Den Angeliske frekvens som formidles til dig og som åbner i et møde og en genkendelse om tider, hvor du ikke var på jorden.

 

Og denne forberedelse er så smukt bredt ud i dit hjerte og omkring dit hjerte, og vi Metatron træder en smule tilbage fra kanalens bevidsthed og overgiver transmissionen til den Galaktiske indstrømning, symboliseret ved det Galaktiske råd formidlet igennem Kryon.

 

Og vi er Kryon, som italesætter den Universelle frekvens i den grad den kan formidles via denne portal, ind i dette felt til I, som er trukket hertil, til I, som har hørt kaldet,

til I, som med fuld bevidsthed eller ubevidst har følt jer tiltrukket til denne proces.

Denne hjerte proces, som er fundamentet for den næste formidling, som har været en del af den første formidling så alt er indeholdt i alt – det ene er indeholdt i det andet og vise versa.

 

Vi bruger nogle minutter til, I kan lande i vores frekvens, idet det for nogle er nyt og kan mærkes ubekendt den måde vi formidler. For nogle mærkes det som en skarphed, nærmest ubønhørlig skarphed.

Hvis du oplever det, opfordrer vi dig til at træde ind i dit hjerte og benytte dit hjertets kapacitet til at oversætte denne skarphed, for frekvensen er ikke skarp, den er sand, men sandhedsvibration er så højt vibrerende, at dit menneske væsen har brug for at holde lidt afstand, har brug for at lægge lidt afstand, og det gør du gennem en slags forsvarsmekanisme: at oversætte frekvensen som skarp, og idet vi italesætter denne oplevelse, antagelse, forandrer det sig hos mange.

 

Rent energetisk åbner dit energifelt sig og begynder en udveksling mellem vi og dit energifelt som menneske.

 

Idet udvekslingen starter, åbner din frekvens sig, og den hæves.

 

Måske du mærker, hvordan skyer kommer imod dig. Skyer som kan forbinde sig med din energistruktur, med dit energisystem, hvis du ønsker det.

 

Og hæve din frekvens, hæve din vibration.

 

Og mærker du igen pres i hjertet eller i maven så brug dit åndedræt og tag dybe indåndinger igennem munden og giv slip på den anspændthed, som har bygget sig op i denne første kontakt, i dette begyndende møde.

 

Du er en del af vibrationen – en del af universets vibration. Du, som menneskevæsen, er en del af universet, og universet er en del af dig, og derfor er intet fremmed for dig, men følelsen, det produceret møde med andre frekvenser kan fremkalde en følelse af fremmedhed, fremmedartethed.

 

Og derfor vibrerer vi ganske langsomt vores felt, vort felts frekvens ind omkring dig.

 

Vores ærinde er ikke at overbringe, sende, forandre eller på anden måde rumstere med dit energisystem! Vores ærinde er at lægge vores frekvens tæt om dig, tæt ind i din frekvens, således du får en mulighed for at spejle den i vores tilstedeværelse.

 

Forandringen kommer inde fra dig selv via denne spejling, som du tillader i større eller mindre grad, efterhånden som du bliver mere tryg ved vores tilstedeværelse.

 

Den vibration vi tilbyder dig er en vibration som indeholder balance som en lovmæssighed, en balance som er sand. En balance, der bærer sandhedens yderste konsekvens, en sandhed hvor alting er præcis, lige som det er. En sandhed, der ikke er en sandhed som tolkes ind i følelser, tanker og opfattelser men en sandhed, som er ultimativ neutral.

 

Vibrationen indeholder kærlighed, som er bundet ind i universets kærlighed og derved til alt levende på din jord og i universet, og at forbinde sig med en sådan vibration kan vise sig at være nærende for dig, hvis du ønsker den.

 

Et nærende samspil, et udviklende samspil, et oplysende samspil, et samspil, hvor du kan opdage at dit energisystem netop nu kan føles anderledes end det plejer, at din tilstedeværelse i din krop, kan åbne for dine evner til at mærke at du er flerdimensionel.

 

Mærke, at når du mærker ind i dette felt og i dit samarbejde, i din samklang med vi, så åbner dit energi system sig.

Måske du mærker, at dit hjerte chakra åbner sig.

Måske du mærker at andre områder i din krop åbner sig, kalder på din opmærksomhed.

 

Glid med, der hvor du glider hen.

Giv slip, lad dig føre ind i de oplevelser, ind i de tilstande du bliver ført ind i. Det er tilstande som energetisk balancerer din krop, dit energisystem og dit sind.

 

Måske du konstaterer, at processen er anderledes end hjerteprocessen i første del af formidlingen i dag.

Og idet vi åbner dit sind for denne opmærksomhed, kan vi forbinde os ind til det område af energetiske strukturer, som kan opfattes geometriske energetiske tilstande, konstellationer, formationer.

 

Og for nogle begynder der at være en udveksling mellem disse geometriske formationer i dit hjerte, en udveksling med andre geometriske formationer i universet, så åben dig, tillad dig at åbne dig for denne resonans for denne udveksling.

 

For andre åbner denne kontakt, denne tilstand inde i hjertet sig for en forbindelse til andre energiområder i din krop.

For nogle aktiverer det dit rodchakra, for andre aktiverer det udveksling i din hals, i din krone eller i din pande.

Fælles for jer alle er, at når du tillader et samarbejde vil dét åbne sig, som skal åbnes – i samklang med din sjælsvej, i samklang med din vej herpå jorden og med den udvikling, din sjæl søger gennem dit menneske væsen.

 

Hvil blot i denne kontakt, som egentlig ikke kan italesættes men kun kan opleves og erkendes – foldes ud i en indre fornemmelse inde i dig. Og samtidig italesætter vi det med menneskeord, for at støtte din forståelse, berolige dit sind således du kan være tilpas i processen.

 

Og forbindelsen åbnes her til sidst med de indstrømninger, som kommer ind til jordens kollektive bevidsthedsfelter.

Måske du kan mærke frekvensen i disse indstrømninger, og måske de føles og opleves meget anderledes end du.

 

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker det, med at etablere en bro, et fundament hvorpå du kan stå og række ud efter disse indstrømninger.

 

På samme måde som du i denne transmission har etableret en udveksling med vi, kan du etablere en udveksling med disse indstrømninger.

Opdatere din bevidsthed,

opdatere din frekvens,

begynde at resonere med den kærlighed, glæde og dybde der strømmer ind i disse energier, i disse frekvenser, i disse bevidstheder ind til dig for du er del af menneskeheden, og du har din plads i menneskets bevidsthed.

 

Og idet du er indstillet på at løfte din bevidsthed, løfter du menneskehedens bevidsthed, tager din plads, gør din pligt – forhåbentlig også til glæde for dig selv.

Og du kan prøve at glide lidt tilbage og igen få en fornemmelse af de indstrømninger, som er i gang med at forbinde sig med jordens bevidsthedsfelt.

Måske mærker du en lidt anderledes fornemmelse allerede nu, lidt mindre voldsomt?  lidt mindre anderledes?

Det er ikke fordi indstrømningen har ændret sig. Det er fordi du, på disse få minutter, har forandret din opkobling – du har forandret den måde, du møder vibrationen på således at du, og den, er mere i balance og dermed belastes du mindre.

 

Og dit hjerte kan begynde at respondere og forstærke den respons for det er fra hjertes fundament, det er fra hjertes dyb, det er fra denne nye åbning du for alvor kan begynde at resonere med disse indstrømninger.

 

Og her i hjertet er der ingen eller meget lidt modsætning mellem du og det, der kommer til dig og her kan du tage imod,

 

her kan du blive fyldt op,

 

her du løfte din vibration,

 

her kan du vokse og udvikle dig,

 

træde ind kærlighedens vej,

 

træde ind på kærlighedens vej,

 

ind i lyset med dine medmennesker i samklang med universets forandring.

 

Vi er Kryon på vegne af det Galaktiske samfund med det Galaktiske råd, som har italesat denne transmission og lytter du og føler den nærer dig, så vil du hver gang du genlytter få støtte genkendelse og transmission fra Vi.

 

Det vil glæde os at følge dig på din vej, om vi ser dig igen på denne platform – igennem denne kanal, igennem denne portal – eller måske gennem en anden indgang fra universet.

 

I en glædelig genkendelse anerkender vi din indsats og takker for din deltagelse.

 

Copyright: Merethe Bonnesen