Udskrift af intro-meditationen til 'September meditations-serie med Plejaderne, Kryon, Ærkeenglene Metatron og Michael' den 25.08.2016

Du kan se selve meditationen  her selve serien starter den 1 september se her

Velkommen til intro meditation til september serien som er en serie, der giver støtte til de kraftige, interplanetariske energiindstrømninger, som kommer til vores jord i den her tid.

 Det er ikke noget nyt at de strømmer ind, det har de gjort lige siden 2012, men der er mere  styrke på og siden det, der kaldes Lions Gate som var i begyndelsen af August, er der blevet skruet op for styrken og der har siden fuldmåne været kraftig indstrømning. Nogle ser det som koder, nogle mærker det som vibration.

Der er mange forskellige måder at oversætte, hvad det er der kommer igennem, men det er indstrømninger som kommer for at højne vores bevidsthed.

Jordens kollektive bevidsthed skal træde ind i det man kalder 5. dimension, men vi, som er klar, har en mulighed for at åbne for at være i 7 dimension, som er der hvor mestrene residerer og hvor at man kan være i en gudskontakt som er en tilstand.

 Energien har bygget op i dag og der er skabt et kraftigt felt, for det er faktisk Plejaderne, bevidsthed fra Plejaderne, Kryon og 6 Ærkeengle som er Rafael, Uriel, Gabriel, Michael, Metatron og en Seraf engel, Serafina, som afholder den her serie og da jeg ikke kan tale 9 stemmigt eller med mange flere  stemmer så har det felt  bygget sig op, så at der vil komme en stemme igennem mig, fordi det her er en kanaliseret proces.

Men det er dette store felt som arbejder energetisk med alle jer som deltager netop nu eller som deltager på et andet tidspunkt,  så du skal  blot sætte dig tilrette og måske lukke øjnene eller kigge på mig, det er fuldstændig valgfrit, teoretisk kan du også skrue ned for lyden, hvis det er bedst og vende din opmærksomhed ind i dig selv, så bliver du ført igennem dennekorte intense meditation.

 Og det er Kryon der kommer igennem, Kryon som jeg har arbejdet sammen med det meste af sommeren, hvor jeg har holdt en længere sommerferie, og Kryon kommer igennem for at lede denne proces.

Vi er Kryon i menneskehedens tjeneste på vejene af det Galaktiske samfund, repræsenteret her af Plejade bevidstheden, og samtidig repræsentanter formidlere af et Angelisk felt, repræsenteret af 6 Ærkeengle som har tiltrådt dette arbejde og denne proces med at støtte I som deltager, i dette forum med at integrere de højfrekvente energier, kodninger, energetiske mønstrer, strukturer som lander i klodens bevidsthedsfelt i denne tid.

Der starter for I, som går på jorden, en ny runde af energetisk proces, hvis  I ønsker det, en ny runde af udvikling, hvor I personligt kan vokse og udfolde i jer i flere lag af jeres potentialer og samtidig får en mulighed for at bidrage til menneskehedens bevidsthedsudvikling.

Jo flere der går i front og er bevidste om disse processer, jo større effekt får det for den kollektive bevidsthed.

At gå i spidsen at være med som front løber betyder ikke at man så er perfekt i handlinger, gerninger i udstråling, i balance. I er alle mennesker med jeres menneskelighed som netop er det som skaber andre muligheder for bevidsthedsudvikling, andre muligheder for at åbne hjertet og praktisere sammenklang med andre på en måde som er uset i jeres del af universet.

Nogle af jer kan mærke hvordan feltet samles og vibrationerne bygger sig op, andre mærker ingenting, det er uden betydning om du mærker eller ej, det der er vigtig er din indstilling, din tiltrædelse til at arbejde i dette felt.

Ved at melde dig til, ved at trykke på knappen har du tiltrådt og har sagt ja, og igennem dette ja vil du modtage den støtte, som vi vil med vores kompetencer forsøge at give dig så nøjagtig og så konstruktiv og støttende, som du har brug for.

Det er grunden til at feltet er mange facetteret at der er Galaktiske repræsentanter og stærke Angelske repræsentanter, de Angeliske repræsentanter rækker ind i jeres menneskevæsen på måder, som den Galaktiske vibration endnu ikke for mange er i stand til at række ind. Den Angeliske vibration fra disse Ærkeengle Mestrer vækker jeres hjerte, lægger sig om jeres sorg, dulmer jeres vrede, styrker jeres selvværd og spejler jeres storhed på en sublim, kærlig og engleagtig facon og med en engleagtig kontakt.

Engle er igennem menneskets udvikling bekendte fænomen i jeres bevidsthed, både kulturelt men også i jeres indre liv, for nogle gennem drømme, for nogle gennem dagssyn, for nogle gennem vished, og det er denne hverdagsagtige erkendelse af Engles eksistens og tilstedeværelse, som muliggør disse meget højt vibrerende Ærkeengle kan lande deres støtte i jer hver især.

Den interplanetariske indstrømning er af en anden vibration, er om man kan sige det sådan, længe undervejs, har været længe undervejs og den er for mange meget ubevidst i den kontakt, som kan være med den støtte som bliver givet. Vi vil i senere afsnit præsentere disse støtter og give jer mulighed for at arbejde med disse støtter og de stiller det støttende felt.

Således i kan få muligheder for at opøve jeres skelevne, ved at genkende vibrationerne hvor de kommer fra og hvad de kan, hvad de kan hjælpe og hvordan de kan være befordrende for din proces.

 

Den Plejadiske energi træder ind i feltet og lægger sig til det samlede felt.

Svøber dig med den kærlige og omsorgsfulde frekvens. Den kommer fra et ønske om at støtte menneskeheden som kommer fra et ønske og en forpligtigelse og en tiltrædelse til at arbejde, til at støtte I som går på jorden.

Og idet I er mange forskellige mennesker med mange forskellige oprindelser, træder der ind i feltet, flere galaktiske oprindelser.

Vibration fra Galaksen Andromeda, vibration fra Actorius og Sirius som i samklang bygger feltet op. For der påbegyndes en opgradering af dit energifelt, en opgradering hvis formål er at du vibrer mere klart, mere rent, i din frekvens og således kan tillade de indstrømmende energier som kommer over den næste tid at klinge ind i dit system uden modstand, uden at skabe alt for meget tumult, forvirring, eller følelsesmæssig kaos.

 

For mange af jer er de processer, der bliver udløst når der sker forandringer ude omkring jer, af følelsesmæssig karakter, for mange bliver jeres ubearbejdede traumer, de følelser som I ikke endnu fundet fred med aktiveret.

Og dette er årsagen til, at mange er søgende, har en indre trang til at søge efter hjælp, viden og indsigt i sindets natur og lovmæssigheder og i følelsessammenhængenes påvirkning af dig som menneske.

Og føler du at din søgen er uendelig, så forstår vi din frustration, din søgen kan virke uendelig, men den er kosmisk forstand blot en brøkdel af et øjeblik, en brøkdel af et øjeblik, hvor du søger efter dig selv og hvor du gives mulighed for at finde dig selv, med mange, mange, flere facetter end du har endnu erkendt som menneske.

Mange af jer har gået på jorden, mange inkarnationer og mange har søgt gennem lige så mange inkarnationer, og for hver inkarnation har du trådt et skridt på din vej, gjort et forarbejde som var nødvendigt for at du kan stå nu, her i denne menneskekrop, som det menneske du er, med dine erfaringer, med din styrke, med dine kompetencer.

Og arbejdet begynder, for både at blive fuldført men også for at  begynder på ny.

 

Den forandring som sker på jorden NU er unik og ny, og du står i det felt af fanebærer, som gennem de kompetencer du har udviklet gennem dine liv, gennem dine ophold mellem livene, gennem dine uddannelser på sjælsplan, har du opøvet de kompetencer som skal bruges,og som du er i stand til at bruge NU.

Så for I, som er ved at miste modet siger vi, ”hæng i, det skifter nu” og de næste 8 til 9år vil bringe forandring i dit liv, vil bringe glæden ind i niveauer du ikke har kunnet forestille dig og vil bringe muligheder ind i dit liv for at du kan leve sandt i overensstemmelse med den du er, at du kan opleve og erkende i din fysiske krop hvem du er, ikke blot som menneske men som sjæl med de kompetencer, kvaliteter, skønheder som du bringer ind i din menneskekrop.

Og du kan blive ikke blot et menneske men en sjæl som lever et menneskeligt liv, gennem et menneskevæsen. Det er denne opsætning, om vi må kalde det sådan, som giver dig mulighed for at øge din udvikling og at træde ind i en ny fase.

En fase som giver adgang til VÆREN med dig selv og den guddommelige del af dig selv, den del af dig selv som erkender du er en del af enheden og enheden er en del af dig. At du er en dråbe i havet men at du også ER havet.

Og idet ordene bliver sagt, bliver den frekvens, der er knyttet til disse ord, formidlet videre til dig som lytter. Det er i sandhed kanalisering og det er en metode som mange vil komme til at kunne og flere vil have brug for at få og have glæde af.

Vibrationen lægger sig i den grad du ønsker det, sig ind i dit system,

arbejder med dit hjerte, beroliger dit nervesystem

arbejder med din pineal, således at din pinealkirtel, som for mange er det sted, i din krop, i din hjerne du bliver kraftigt påvirket af disse forandringer, af de indstrømmende energier i det kollektive felt, og mange af jer bliver påvirket her.

Og vi lægger støtte ind, til at den del af din hjerne og dit sansesystem kan fungere optimalt i den kommende periode.

Mange af jer vil reagere fysisk, og vil blive fysisk belastet og vi vil give det råd til jer at sørge for at tage jer af jeres krop, bruge naturen, vinden, vandet, jorden til at mærke jeres fysiske tilstand, jeres fysiske identitet, jeres sammenhæng med kloden.

Og bær over med jer selv, når i møder jeres utilstrækkelighed, det er blot en følelse, ikke en kendsgerning.

 

Vi afrunder denne transmission, takker jer for jeres overbærenhed med denne kanals tekniske udfordringer, og håber at se jer igen, enten denne serie eller en anden gang.

Du kan bruge denne transmission, så ofte du finder det gunstigt. Der vil være støtte til dig, hver gang du sætter dig og lytter.

Vi er Kryon på vegne af de Galaktiske råd, det Plejadiske samfund, og Ærkeenglene i deres glans, kærlighed og pragt, tak for din deltagelse.

Serien starter den 2 september, er 4 torsdage i september og koster kr. 200.- du køber adgang til serien her

Tilbage til gratis iindhold