Vi er Kryon, og vi hilser jer for anden gang i denne gruppe, i dette felt, for at viderebringe vores bidrag
til jeres hjertes visdom og udvikling.
Vi er Kryon til menneskehedens tjeneste.
Vi formidler, gennem denne kanal, ikke udelukkende ord, men vibration som via jeres hjerte rammer ind
i jeres energetiske formidlingssystem.

Formidlingssystem, tænker du måske. Hvad i alverden menes der, i denne sammenhæng, med
formidlingssystem?
Ved formidlingssystem forstår vi, den del af dit energisystem, som er forankret via dit nervesystem.
Den del af dit energisystem, som formår at oversætte elektriske impulser.
Som formår at oversætte energetiske impulser til noget, din hjerne kan oversætte til elementer som
passer i din forståelsesramme.

Vi spiller således, med din kontakt til din forståelses ramme gennem det, der energetisk bliver
transmitteret gennem denne kanal.
Din forståelsesramme er, på den måde I ser energisystemet, dit hjertecenter, dit hjerteområde, dit
halschackra, pandechakra og kronechakra, og dertil klinger en forbindelse ind i det neurale system og
pinealkirtlen i særdeleshed samtidig med, dit halsområde kan formidle den indsigt og visdom du måtte
erkende, du er i besiddelse af.

Et er kommunikation og formidling til andre. Et anden niveau er kommunikation og formidling til dig
selv, og der har I mennesker ofte uregelmæssigheder og ubalancer i relation til dette.
Jeres følelses-legeme reagerer med gamle oplevelser og traumer og oversætter derfor ikke rent.
De energetiske impulser I har, bliver farvet
de bliver vredet
de bliver omformet
og de lander i en sandhed, som objektivt set ikke er så sand, men som virker ultimativ sand for dig, der
bruger dette formidlingssystem.

Der lægges i dag en støtte ind til, at du kan, hvis du ønsker det, få justeret denne mekanisme.
I første omgang til dig selv.
I første omgang i forhold til den oversættelses-mekanisme du bruger, når du møder energetiske
tilstande.

Når du møder energetiske tilstande som de, der bliver formidlet i aften gennem os og senere gennem
de galaktiske bevidstheds sfærer.
Hvis man som menneske skal stå rent i disse vibrationer, er det nødvendigt, at blive balanceret, og det er
dette arbejde vi tilbyder og formidler i dag.
For nogle af jer ligger gammel karmisk angst, knyttet til jeres oversættelses systemer.

Tidligere inkarnationer hvor I har mistet livet, fordi I har italesat den sandhed, I mente var sand.
Og de af jer, som var i samfund, hvor sandheden faktisk VAR sand, men hvor den, i den sociale kontekst,
IKKE var sand, har det haft en voldsom konsekvens.
Og vi ser, at for nogle af jer lægger denne konsekvens, som I har mødt i flere liv, en hinde omkring
denne oversættelses mekanisme – den måde I oversætter energi på.
Der bliver nu lagt korrektioner ind i dit system.
Korrektioner som finjusterer dit oversættelses program – vi justerer dit oversættelses software kan man
sige.
Og din software har været præget af gamle overleveringer -og får nu en mulighed for at blive
opdateret.

Mister jeg så ikke min egen sandhed vil nogle sige?
Nej, du kære menneskevæsen. Du mister aldrig din egen sandhed, for det er den, der bærer dig som et
anker i dit liv.
Den sande sandhed, som er den sande sandhed for dig, mister du aldrig, for det er den, du er.
Men usandhederne, som du har erfaret gennem livet som overlevelses mekanismer, og som er endt som
værende en slags sandheder – DEM har du mulighed for at miste og det skal du hylde.
Vi lader nu energien arbejde, og vi går ind og arbejder og transmitterer energetiske justeringer ved hver
af jer, som er med lige nu og som lytter til denne transmission senere.

Ønsker du at hjælpe processen på vej, så lad dine tanker glide ind i emnet sandhed.
Lad dine følelser mærke, hvad sandhed er for dig.
For nogle er sandhed glædesord
For andre er sandhed fyldt med usikkerhed, tvivl, eksistensberettigelse, frygt.
Du får en støtte til, lige nu at være i de følelser som sandhed skaber i dig.
Og vi bruger følelserne som et barometer for hvad du, som individuel person, er rede til at få hjælp til at
justere.
Den krystal der vises frem, arbejder med sandhedens formidlings vibration.
Sandhedens formidlingsprogram.
Hvis energi har en objektiv sandhed, vil den kunne formidle sig klart gennem disse krystallers vibration.
Har energien ingen sandhed, vil vibrationen ikke komme tilbage til dit system som en sandhed.
Der bygges nu et felt af klar, klar sandhedsvibration.
En sandhed, som er en objektiv sandhed.
En sandhed er af en kvalitet, der kan bære at lande i personlige opfattelser og personlige lag.
Og du får nu muligheden for, med vores støtte at afprøve dine sandheder i dette felt.
Afprøve dem på den måde, at du kan føle en følelse og spørge:
er dette en sand følelse? en sand oplevelse af virkeligheden? eller er det en følelse, jeg har brug for at
etablere, som beskyttelse eller anden reaktion.

Du kan ligeledes lægge overvejelser, beslutninger, ideer ind i dette felt og afprøve sandhedsværdien.
Afprøvningen resonerer ind i din oprindelige sandhed.
Ikke ind i de sandheder, du har etableret for at overleve i dit menneskeliv.
Derfor vil nogle få svar og fornemmelser, som er uventede.
Hav mod til at hilse dem velkommen.

Vi er Kryon til tjeneste, og vi hilser jeres mod, til at afprøve jeres sandhed meget velkommen og mærker
også hvordan lag af kærlighed og tilstedeværelse bliver åbnet i jeres gruppefelt.
Der er stor styrke i denne proces.

Sandhedens styrke er en af de største styrker og kraft, man kan formidle i forhold til sig selv.
Den, der lever sandt i forhold til sit oprindelige væsen, i forhold til sit grundlæggende selv bliver, er et
stærkt menneske.

Og vi anerkender, at det kræver mod at træde ind i den sandhed.
I har alle sammen gjort det, I gør det alle samme bid for bid, i små beslutninger, i store beslutninger
gennem livet.

Tilbage til gratis indhold